Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home Digitaal Loket

Digitaal loket

Langdurigheidstoeslag

Per 1 januari 2015 wordt de langdurigheidstoeslag vanuit het Rijk afgeschaft en hiervoor in de plaats komt de individuele inkomenstoeslag.

Wat houdt de voorziening in?

De langdurigheidstoeslag is een financiële tegemoetkoming voor mensen die lange tijd moeten rondkomen van een inkomen rond bijstandsniveau. U kunt de toeslag één keer per jaar aanvragen.

Voor wie?

Inwoners van Arnhem tussen de 21 en 65 jaar die gedurende 3 jaar een inkomen hebben rond bijstandsniveau en geen uitzicht op inkomensverbetering.

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de toeslag wordt bepaald door de gemeente en is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden (alleenstaande, gezin of meerpersoons).  Het bedrag verschilt per jaar.

Tip: u kunt er ook voor kiezen de vergoeding te laten bijschrijven op de Rentevoordeelrekening.

U kunt in aanmerking komen voor langdurigheidstoeslag als u/uw partner drie jaar of langer

  • een bijstanduitkering heeft,
  • een andere uitkering heeft, zoals ZW/ WAO/SIA , WW of Wajong, tot 105% van de bijstandsnorm
  • een ander laag inkomen tot 105% van de bijstandsnorm, zoals alimentatie of inkomsten uit loondienst of zelfstandig werk,
  • geen vermogen heeft gehad boven de grens zoals die geldt in de bijstand,
  • geen studiefinanciering ontvangt.

Hoe kan ik de Langdurigheidstoeslag aanvragen? 

Indien u nu een bijstandsuitkering ontvangt, en ook in 2013 een langdurigheidstoeslag heeft ontvangen, en er zich geen wijzigingen in uw situatie hebben voorgedaan, dan krijgt u de langdurigheidstoeslag in 2014 automatisch toegekend.

Vraagt u voor het eerst een Langdurigheidstoeslag aan, dan kunt u de aanvraag op de volgende manieren indienen:

  • Via internet: u kunt de Langdurigheidstoeslag direct aanvragen met gebruikmaking van DigiD.
  • Schriftelijk: u kunt het aanvraagformulier Langdurigheidstoeslag.pdf (57 kB) downloaden, invullen en opsturen naar de gemeente Arnhem, afdeling Aanvullend Inkomen, postbus 9029, 6800 EL  Arnhem.

Afhandelingstermijn

Houdt u rekening met een wettelijke afhandelingstermijn van maximaal 8 weken. 

Vragen

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum via 0900 - 1809.


Bereken uw recht

Met het programma van Bereken uw recht kunt u op een eenvoudige manier snel berekenen of u recht heeft op aanvullende inkomensvoorzieningen.

Voorzieningenwijzer

In de voorzieningenwijzer vindt u een overzicht van alle regelingen en voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast vindt u informatie over voorzieningen voor mensen met een beperking en ouderen.


Zoeken