Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld.

Huiselijk geweld is niet normaal

Het is vaak ook onzichtbaar. In 40% van de gevallen doen huisgenoten dit elkaar aan, in andere gevallen zijn het vrienden, buren of familieleden. Het komt voor in alle milieus en in alle culturen. Het kan iedereen overkomen en iedereen kan er getuige van zijn. Lees hier enkele praktijksituaties (pdf 10kB) en wat u dan kunt doen.

Maar hulp is dichterbij dan je denkt. Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld kun je terecht voor informatie en hulp om huiselijk geweld te stoppen. Bel 0900 - 1 26 26 26 (5 cent per minuut).

Of kijk voor meer informatie op de website van het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer dan 200.000 vrouwen, mannen en ouderen en 120.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer van geweld. De gemeenten in de regio Arnhem willen deze vorm van geweld tegen kwetsbare mensen in alle leeftijdscategorieën zoveel mogelijk terugdringen en waar het voorkomt, stoppen. Het gaat hierbij onder andere om partnergeweld, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel misbruik en huwelijksdwang. In de nieuwe regiovisie maken we een omslag van opvang naar ambulante trajecten. Onveranderd blijft de aandacht voor preventie, signalering en nazorg. De regiovisie wordt aan alle gemeenteraden in de regio Arnhem/Achterhoek voorgelegd. De raad van Arnhem heeft de visie in juni 2014 vastgesteld.


Zoeken