Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Op deze pagina leest u meer over het Steunpunt Huiselijk Geweld, relevante wetgeving en de rol van de gemeente bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Huiselijk geweld is niet normaal

Het is vaak ook onzichtbaar. In 40% van de gevallen doen huisgenoten dit elkaar aan, in andere gevallen zijn het vrienden, buren of familieleden. Het komt voor in alle milieus en in alle culturen. Het kan iedereen overkomen en iedereen kan er getuige van zijn. Lees hier enkele praktijksituaties (pdf 8kB) of kijk op de website van Moviera voor de signalen van huiselijk geweld. 

Hulp is dichterbij dan u denkt. Iedereen, die te maken krijgt met huiselijk geweld, als slachtoffer, getuige, pleger of professional, kan bij het Steunpunt Huiselijk Geweld terecht voor informatie en hulp. Bel 0900 - 1 26 26 26 (5 cent per minuut).

Kijk voor meer informatie op de website van het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer dan 200.000 vrouwen, mannen en ouderen en 120.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer van geweld. De gemeenten in de regio Arnhem willen deze vorm van geweld tegen kwetsbare mensen in alle leeftijdscategorieën zoveel mogelijk terugdringen. Het gaat hierbij onder andere om partnergeweld, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel misbruik en huwelijksdwang. De gemeente Arnhem heeft, als centrumgemeente, samen met gemeenten in de regio een visie opgesteld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze visie is meer aandacht gekomen voor ambulante hulp bij voorkeur in de directe omgeving van de burger zelf. Dit om de opvang van plegers en slachtoffers elders tot een minimum te beperken. Onveranderd blijft de aandacht voor preventie, signalering en nazorg. De regiovisie wordt aan alle gemeenteraden in de regio Arnhem/Achterhoek voorgelegd. De raad van Arnhem heeft de visie in juni 2014 vastgesteld.


Zoeken