Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Stadsblokken-Meinerswijk

Stadsblokken-Meinerswijk

Stadsblokken-Meinerswijk is een uiterwaardengebied in het hart van Arnhem. Het ligt tegenover het centrum van Arnhem, aan de zuidelijke oever van de Nederrijn en is ongeveer 300 hectare groot. Het is een gevarieerd gebied met bijzondere natuurwaarden, zichtbare en onzichtbare resten uit het verleden en diverse woonplekken. Bij hoogwaterstand komt ongeveer tweederde deel van het totale gebied onder water te staan.


Stadsblokken

Het karakter van Stadsblokken wordt voornamelijk bepaald door water, landbouw (grasland) en natuur. Scheepsbouw en steenfabricage behoren inmiddels tot het verleden, maar zijn nog wel zichtbaar. In Stadsblokken ligt bijvoorbeeld nog steeds een kleine haven met woonboten en een oude sleephelling die herinnert aan de ASM, de Arnhemse Stoomsleephelling Maatschappij. In Stadsblokken bevinden zich nog twee havens waar woonboten liggen en een werf. Een groot deel van Stadsblokken is in de loop van de jaren min of meer aan haar lot overgelaten. Het gebied is daardoor minder toegankelijk geworden en wordt voor een deel ervaren als een sociaal onveilige plek.

Meinerswijk

Meinerswijk is het westelijke deel van het gebied en staat een aantal dagen per jaar voor een deel onder water. Het natuurgebied in het centrum van Meinerswijk is ontstaan rond de kleiwinningsputten- en plassen van de voormalige steenfabrieken. Het gebied maakt deel uit van een 'natuurlijk lint' dat dwars door Nederland loopt. Grazers lopen hier vrij rond en mede daardoor groeien in het gebied veel zeldzame plantensoorten. De grote plas in het noorden (Plas van Bruil) is ontstaan door zandwinning voor de wegenbouw en wordt tegenwoordig gebruikt voor waterrecreatie.

Buurtschap en woonboten

Buurtschap De Praets vormt een karakteristiek element in het landschap. Het is een gehucht van zo'n twintig woningen, dat ontstaan is bij een veer. Dit veer is later vervangen door een schipbrug, waar nu nog slechts een ponton van zichtbaar is. Ook in de twee havens van de voormalige scheepswerven de 'Haven van Coers' en de 'ASM-haven' wordt gewoond. Hier hebben zo'n 35 woonboten een aanlegplek.

Cultuurhistorie en archeologie

Meinerswijk is een van de oudste bewoonde plekken van Arnhem. Er zijn bijzondere restanten te vinden uit verschillende tijden. Zoals Castra Herculis, een Romeinse legerplaats van zeker 2000 jaar oud. Maar ook van Heerlijkheid Meinerswijk, een kasteel uit de Middeleeuwen en De Praets, een nederzetting met 'klaarbank' waar men vroeger in hoger beroep kon gaan. Oude waterwerken zoals de doorlaatbrug de Eldense Dijk, zijn nog in het gebied aanwezig. Deze doorlaatbrug werd gebruikt voor de IJssellinie; een verdedigingswerk langs de Waal, Nederrijn en IJssel, dat uit de Koude Oorlogstijd stamt.

Hoe groen en natuurlijk het gebied ook oogt, op sommige plekken is de grond ernstig verontreinigd. Dit komt onder meer door de voormalige stortplaatsen en door het slib van de rivier dat bij hoogwater wordt aangevoerd. Ook zit er nog munitie in de grond, overblijfselen uit de strijd die is geleverd tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

www.ruimtevoorderivier.nl


Zoeken