Perspectiefnota 2020-2023

Arnhem blijft volop inzetten op de energietransitie en het behalen van de klimaatdoelstellingen. En op het creëren van werkgelegenheid en een gunstig investeringsklimaat. Tegelijkertijd heeft Arnhem te maken met een sterke toename van de kosten van de zorg. Dat staat in de Perspectiefnota 2020-2023.

In deze Perspectiefnota staan onder meer voorstellen om de toenemende kosten van het sociaal domein structureel te beteugelen. Die oplopende kosten komen doordat steeds meer inwoners een beroep doen op zorg en ondersteuning. Het uitgangspunt is en blijft dat iedere Arnhemmer de zorg moet kunnen ontvangen die nodig is, dat de kwaliteit van de zorg beter wordt, en dat we die zorg efficiënter kunnen organiseren. Daarnaast lobbyt de VNG in Den Haag voor meer geld voor wmo en jeugdzorg.

De gemeente wil nadrukkelijk de regie nemen in de warmtetransitie. Waar bewoners daar zelf mee aan de slag willen, faciliteren we hen. Waar dat niet vanzelf gebeurt, neemt de gemeente het voortouw. Klimaatbestendigheid betekent ook voldoende groen in de stad. Arnhem is al de stad met het meeste groen binnen de stadsgrenzen. De gemeente werkt bovendien aan een nieuwe bomenvisie.

De economische groei neemt weliswaar wat af, maar de werkgelegenheid trekt aan. De 18 gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen hebben onlangs afgesproken meer samen op te gaan trekken, bijvoorbeeld op het gebied van economie, innovatie en mobiliteit. Daarnaast spant de gemeente zich extra in om nog meer mensen aan het werk te helpen en armoede te bestrijden.

Bekijk op financiën.arnhem.nl de gedetailleerde perspectiefnota.