Burgerberaad over afval

Wat kan de gemeente doen om afval van inwoners, instellingen en bedrijven te verminderen? Dit was de vraag voor het 1e Arnhemse Burgerberaad. Het Burgerberaad is een groep van 150 gelote inwoners die de gemeenteraad helpt bij het bedenken van oplossingen.

In gesprek met elkaar, en met experts

Tijdens een aantal bijeenkomsten gingen de deelnemers aan het Burgerberaad met elkaar in gesprek. Gespreksleiders zorgden ervoor dat iedereen aan het woord kon komen. Ook kon het Burgerberaad experts uitnodigen voor meer uitleg en om vragen te beantwoorden. Zo zochten de deelnemers met elkaar naar manieren om afval te verminderen.

Deelnemers zijn door loting bepaald

10.000 willekeurige inwoners van 16 jaar en ouder ontvingen in januari 2024 een uitnodiging om zich aan te melden voor het Burgerberaad. Alle Arnhemmers maakten evenveel kans op deze uitnodiging. Uit de aanmeldingen heeft het organiserende bureau (Moventem) de definitieve 150 deelnemers geloot. Hierbij hielden zij rekening met verschillende kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en uit welke wijk de deelnemer komt. Zo vormde de groep deelnemers een goede weergave van alle inwoners van Arnhem. 

Lees meer over de loting en samenstelling van de groep deelnemers

Belangrijk advies voor de gemeente

Na de laatste bijeenkomst gaf het Burgerberaad adviezen aan het college van B&W en de gemeenteraad. Na de zomer toetst het college van B&W of de gemeente de adviezen kan en mag uitvoeren. De adviezen die door de toets komen worden opgenomen in het nieuwe afvalbeleid. Het is vervolgens aan de gemeenteraad om dit nieuwe beleid vast te stellen. 

Bekijk de adviezen van het Burgerberaad Afval

Deelnemers Burgerberaad Afval met Nicky Eppich, voorzitter van de gemeenteraad en Bob Roelofs, Arnhems wethouder Participatie

De planning (2024)

Maand Wat gebeurt er
Januari 10.000 inwoners ontvangen een uitnodiging
Februari Een loting bepaalt de 150 deelnemers
Maart - juni 4 bijeenkomsten Burgerberaad
22 juni Het Burgerberaad overhandigt de adviezen aan de gemeenteraad en het college van B&W
September Het college van B&W toetst of de adviezen haalbaar zijn
Datum wordt nog bepaald De gemeenteraad bespreekt het nieuwe afvalbeleid met daarin de adviezen 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Ga dan naar veelgestelde vragen.