Ondersteuningsverklaring kieskring Arnhem

Met een ondersteuningsverklaring geeft u aan dat u een partij steunt die aan de verkiezingen mee wil doen. Inwoners van Arnhem kunnen alleen een ondersteuningsverklaring afgeven voor kieskring Arnhem.

Een partij heeft minimaal 30 ondersteuningsverklaringen per kieskring nodig als:

 • de partij voor eerst meedoet aan de verkiezingen,
 • de partij bij de vorige verkiezingen geen zetel heeft behaald of
 • de partij meedoet als blanco lijst (zonder naam).

Wat zijn de stappen?

 • U krijgt van de vertegenwoordiger van de partij een ondersteuningsverklaring (formulier H4) met daarop hun kandidaten voor de verkiezingen op 6 juni 2024.
 • U komt tussen 9 april en 23 april 2024 met de ondersteuningsverklaring en een geldig legitimatiebewijs naar het stadhuis, Koningstraat 38 tijdens de openingsuren. U kunt zonder afspraak langskomen.  Komt u met meer dan 10 mensen? Stuurt u dan een mail naar verkiezingen@arnhem.nl. Dan houden we rekening met uw komst.
 • We controleren of u mag tekenen. Als u aan deze voorwaarden voldoet, dan tekent u het formulier aan de balie en zetten wij een stempel en een paraaf.
 • U ontvangt de ondersteuningsverklaring terug en die levert u in bij de vertegenwoordiger van de partij.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Arnhem.
 • U bent geboren op of voor 6 juni 2006. U bent dus 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie.
 • U mag maximaal 1 ondersteuningsverklaring per verkiezing ondertekenen.

Meenemen

 • Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • Ingevulde ondersteuningsverklaring

Ten slotte

Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. U bent niet verplicht om op 6 juni 2024 op de partij te stemmen waar u de ondersteuningsverklaring voor tekent. Dat mag uiteraard wel.