Ondersteuningsverklaring politieke partijen

Nieuwe partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen moeten een ondersteuningsverklaring inleveren. Het afleggen van deze verklaring kan van 4 januari tot en met 1 februari 2021.

De ondersteuningsverklaring ontvangt u van de politieke partij die u wilt steunen. Het ondertekenen van het formulier doet u in het bijzijn van de medewerker van de gemeente aan de balie. Nadat de medewerker uw ondersteuning heeft gecontroleerd en geregistreerd, krijgt u het formulier gewaarmerkt terug. Het formulier levert u in bij de partij. Per persoon kunt u maar 1 keer een ondersteuningsverklaring invullen. 

Afleggen van de ondersteuningsverklaring

Het afleggen van de ondersteuningsverklaring kan aan de balie van het Stadhuis, aan de Koningstraat 38. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Het maken van een afspraak is niet nodig. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. 

Meer informatie ondersteuningsverklaring 

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een partij aan de verkiezing ondersteunt. De ondersteuningsverklaringen kunnen vanaf vier weken voor de dag van kandidaatstelling tot op de dag van kandidaatstelling afgelegd worden. De kandidaatstelling is op 1 februari 2021. Kijk voor meer informatie over de ondersteuningsverklaring op de website van de Kiesraad.