Verzoek referendum over afvalbeleid

Op 30 september 2020 nam de gemeenteraad de eerste stap om te komen tot een referendum over het huidige afvalbeleid. Om het referendum definitief mogelijk te waren nog 3.000 handtekeningen (ondersteuningsverklaringen) nodig. U kon tot en met 23 november 2020 uw steun voor dit referendum kenbaar maken.

Het referendum gaat over het voorstel : "te stoppen met het betalen per afvalzak (diftar), de ondergrondse containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale (60 liter) afvalzak in past". Op de website van de gemeenteraad vindt u het getekende raadsbesluit over het houden van het referendum. De officiële bekendmaking kunt u vinden op overheid.nl. Ook vindt u hier de referendumverordening van de gemeente Arnhem. 

Indienen van een ondersteuningsverklaring

U kon het definitieve verzoek voor het houden van een referendum ondersteunen door een verklaring in te dienen. Dit kon door (digitaal) uw handtekening te zetten in de periode van 11 oktober tot en met 23 november 2020. Deze termijn is inmiddels voorbij. Het indienen van een verklaring is dan ook niet meer mogelijk. 

Het aantal unieke, kiesgerechtigde inwoners dat een ondersteuningsverklaring heeft ingediend was bij de laatste tussenstand op 23 november 2020 om 12.00 uur 4.911. 

Bijeenkomst centraal stembureau

Op vrijdag 27 november om 12.00 uur komt het centraal stembureau bij elkaar. Dan wordt bepaald of het referendum al dan niet door gaat. Gaat het door, dan wordt ook bepaald wanneer het plaatsvindt. Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk bij deze zitting aanwezig te zijn. Wel kunt u deze volgen via een livestream. De livestream start om 12.00 uur. 

De link naar de livestream kunt u uiterlijk 27 november vinden op deze webpagina. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Bureau Verkiezingen via telefoonnummer 0800 - 1809 of per e-mail via verkiezingen@arnhem.nl