Verzoek referendum over afvalbeleid

Op 30 september 2020 heeft de gemeenteraad de eerste stap genomen om te komen tot een referendum over het huidige afvalbeleid. Om het referendum definitief mogelijk te maken zijn nog 3.000 handtekeningen (ondersteuningsverklaringen) nodig. Tot en met 23 november heeft u de tijd om uw steun voor dit referendum uit te spreken. Hier leest u hoe u dat kunt doen.

Het referendum gaat over het voorstel : "te stoppen met het betalen per afvalzak (diftar), de ondergrondse containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale (60 liter) afvalzak in past". Op de website van de gemeenteraad vindt u het getekende raadsbesluit over het houden van het referendum. De officiële bekendmaking kunt u vinden op overheid.nl. Ook vindt u hier de referendumverordening van de gemeente Arnhem. 

Indienen van een ondersteuningsverklaring

U kunt het definitieve verzoek voor het houden van een referendum ondersteunen door een verklaring in te dienen. Dit kan door (digitaal) uw handtekening te zetten in de periode van 11 oktober tot en met 23 november 2020. U kunt de verklaring indienen als u in deze periode kiesgerechtigd bent. U bent kiesgerechtigd als u in Arnhem woont en 18 jaar of ouder bent. Verder moet u de Nederlandse nationaliteit hebben of de nationaliteit van een ander land van de EU. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning en verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland. U kunt per persoon maar één geldige ondersteuningsverklaring indienen. 

Digitaal indienen

U kunt via onderstaande knop digitaal een ondersteuningsverklaring indienen. Hiervoor moet u inloggen via DigiD
Lukt het digitaal indienen van de ondersteuningsverklaring niet? Probeer een andere browser of neem contact op met Bureau Verkiezingen (verkiezingen@arnhem.nl / 0800 - 1809), we helpen u graag verder. 

Ondersteuningsverklaring indienen

Schriftelijk indienen

Een ondersteuningsverklaring afleggen kan ook schriftelijk. Dit kan tijdens openingstijden aan de balie op het Stadhuis. U hoeft hier geen afspraak voor te maken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Zonder geldig legitimatiebewijs is afleggen van een ondersteuningsverklaring niet mogelijk. Op het Stadhuis houden we ons uiteraard aan de coronamaatregelen.  

Vervolg

Na 23 november keurt het centraal stembureau binnen 2 weken het definitieve verzoek tot het houden van een referendum al dan niet goed. Het referendum gaat alleen door als er genoeg geldige ondersteuningsverklaringen zijn ingediend. Zijn er op 23 november inderdaad genoeg geldige ondersteuningsverklaringen, dan stelt het centraal stembureau vast dat een referendum wordt gehouden. Ook wordt vastgesteld op welke datum dit gebeurt. Als het nu tot een referendum komt, dan vindt dit waarschijnlijk tegelijk plaats met de komende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. 

Tussenstand

Het aantal unieke, kiesgerechtigde inwoners dat een ondersteuningsverklaring heeft ingediend bedroeg op 19 oktober 2020 om 12.00 uur: 2.917.
De volgende tussenstand wordt gepubliceerd op maandag 26 oktober 2020 om 12.00 uur. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Bureau Verkiezingen via telefoonnummer 0800 - 1809 of per e-mail via verkiezingen@arnhem.nl