We tellen de stemmen van de Tweede Kamerverkiezing centraal

Op 19 september heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 centraal de stemmen te tellen. Dit wordt ook wel centrale stemopneming genoemd.

Dat betekent dat per stembureau op de verkiezingsdag alleen de stemmen per partij worden geteld. De dag erna, donderdag 23 november, worden alle stemmen nog eens per lijst en per kandidaat geteld. Die telling op 23 november gebeurt in een openbare zitting van het Gemeentelijk Stembureau. Voor elke verkiezing richt het college een Gemeentelijk Stembureau in. Het Gemeentelijk Stembureau heeft als taak om tijdens een openbare zitting de uitkomsten van de verkiezing op gemeentelijk niveau vast te stellen. Meer informatie over de openbare zitting, de locatie en tijden volgen nog. 

De wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen zorgt ervoor dat de kans op fouten wordt verkleind en de telling nog transparanter is voor inwoners. Arnhem maakt graag gebruik van de mogelijkheden van deze wet.

Meer informatie

Meer informatie over dit besluit, leest u op de website Officiële bekendmakingen.