Martien Louwers

Martien Louwers (1979) is sinds 2018 wethouder namens PvdA.

Martien Louwers

E-mail: martien.louwers@arnhem.nl
Telefoon: (026) 377 4605
Twitter: @MartienL
LinkedIn: profiel Martien Louwers

Martien Louwers was vanaf 2006 raadslid voor de PvdA en sinds 2010 fractievoorzitter. Hiervoor werkte ze in het dagelijks leven als adviseur public affairs voor NOC*NSF.

Portefeuille

 • 3e locoburgemeester
 • Werk en Inkomen
 • Wijksturing en Wijkzaken
 • Schulddienstverlening
 • Inclusie: inclusief diversiteit, emancipatie
 • Integratie 
 • Welzijn: Maatschappelijke opvang, ouderenbeleid en vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

Wijkwethouder

 • Presikhaaf
  • Presikhaaf Oost
  • Presikhaaf West
 • Burgemeesterswijk/ Hoogkamp
 • Rijkerswoerd
 • Kronenburg
 • Vredenburg