Martien Louwers

Martien Louwers (1979) is sinds 2018 wethouder namens PvdA.

Martien Louwers was vanaf 2006 raadslid voor de PvdA en sinds 2010 fractievoorzitter. Hiervoor werkte ze in het dagelijks leven als adviseur public affairs voor NOC*NSF.

Martien Louwers

Portefeuille

 • 3e locoburgemeester
 • Werk en Inkomen
 • Wijksturing en Wijkzaken
 • Schulddienstverlening
 • Inclusie: inclusief diversiteit, emancipatie
 • Integratie 
 • Welzijn: Maatschappelijke opvang, ouderenbeleid en vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

Wijkwethouder

 • Presikhaaf
  • Presikhaaf Oost
  • Presikhaaf West
 • Burgemeesterswijk/ Hoogkamp
 • Rijkerswoerd
 • Kronenburg
 • Vredenburg

Contact

E-mail: martien.louwers@arnhem.nl
Telefoon: (026) 377 4605
Twitter: @MartienL
LinkedIn: profiel Martien Louwers