Martijn Leisink

Martijn Leisink (1974) is sinds 2010 wethouder namens D66.

Martijn Leisink

Email:        martijn.leisink@arnhem.nl
Telefoon:   (026) 377 46 09
Twitter:      @mleisink
LinkedIn:   profiel Martijn Leisink

Leisink was de afgelopen bestuursperiode als wethouder D66 onder andere verantwoordelijk voor financiën en mobiliteit. Leisink werd in 2002 politiek actief, eerst als steunlid van de gemeenteraadsfractie van D66 in de gemeenteraad en een paar jaar als lid van Provinciale Staten. Hij studeerde natuurkunde en is gepromoveerd in natuurwetenschappen, wiskunde en informatica. Hij is nog altijd liefhebber van complexe vraagstukken.

Portefeuille

 • Financiën
 • Grondzaken
 • Bedrijfsvoering
 • Privacy
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Van Wijken Weten
 • 2e locoburgemeester
 • Zorg en Welzijn
 • Wijkzaken
 • G32/ themagroep WMO

Wijkwethouder

 • Hoogkamp
 • Burgemeesterskwartier
 • Transvaal
 • Schaarsbergen
 • De Laar
 • Elden 

Uitgelicht

Martijn Leisink op Twitter

Wat vindt u van onze website?