ANBI

Arnhem heeft de ANBI-status (de fiscale positie van een Algemeen Nut Beogende Instelling). De fiscus vraagt ANBI-instellingen om onderstaande gegevens te publiceren.

Contactgegevens

Postadres

Gemeente Arnhem
Postbus 5465
6802 EL Arnhem

Bezoekadres

Stadhuis
Koningstraat 38
6811 DG Arnhem

Stadskantoor
Eusebiusbuitensingel 53
6828 HZ Arnhem

Kamer van Koophandel 09214908
RSIN nummer 1825112

Doelstelling

Het openbaar bestuur van Arnhem

Beleidsplan

Voor het beleidsplan wordt verwezen naar de Meerjarenprogrammabegroting.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders

Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders wordt verwezen naar de publicatie van het jaarverslag Hoofdstuk 2, basisgegevens.

Beloningsbeleid

Inzake het beloningsbeleid wordt op grond van de Wet Normering Topfunctionarissen jaarlijks gepubliceerd in de jaarrekening.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het verslag van de uitgeoefende activiteiten wordt verwezen naar de publicatie van het jaarverslag.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de publicaties van de jaarrekening.