Begroting 2019-2022

De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de gemeenteraad. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten de gemeente Arnhem in 2019 en in de jaren daarna wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

De inkomsten van de gemeente Arnhem komen van het Rijk, de lokale heffingen en overige inkomsten (onder andere huur, rente, dividend en subsidies). De totale baten (inkomsten) van de gemeente Arnhem bedragen € 724 miljoen ( € 723.645.000). Dit is exclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves van per saldo € 4 miljoen. 

Arnhem geeft haar middelen uit in wijk- en stedelijke programma's. Van de € 728 miljoen wordt € 214 miljoen  aan de wijkprogramma's besteed en € 514 miljoen aan de stedelijke programma's.

Bekijk op financien.arnhem.nl de gedetailleerde begroting. 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie