Begroting

Begroting 2019 - 2022

Begroting 2019 - 2022

De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de gemeenteraad. In de begroting staat per programma aangegeven wat we willen bereiken, welke activiteiten de gemeente Arnhem in 2019 en in de jaren daarna wil gaan ondernemen en wat dit gaat kosten.

Uw Reactie
Uw Reactie