Inkoop en aanbestedingen

Op een goede manier inkopen en aanbesteden is voor ons van groot belang. We blijven de inkoop- en aanbestedingspraktijk verder professionaliseren om zo maximale doelmatigheid, rechtmatigheid en integriteit te realiseren.

Aanbestedingen 

We maken gebruik van het digitale aanbestedingsplatform CTM.  Hier worden de actuele aanbestedingen gepubliceerd en zijn de aanbestedingsstukken te downloaden. De aanbestedingen vinden digitaal plaats. Bedrijven kunnen zich kosteloos aanmelden bij CTM. Bedrijven kunnen zo zoeken naar en deelnemen aan aanbestedingen. Ook zijn zij vindbaar voor aanbestedende diensten die van CTM gebruikmaken. Daarnaast zijn de gepubliceerde aanbestedingen te vinden op TenderNed.

Heeft u interesse om voor ons opdrachten uit te voeren of om leverancier te worden? Registreer u dan op CTM en bekijk de gepubliceerde aanbestedingen waarin de zoekterm ‘Arnhem’ terugkomt.

Social return

We willen de inzet van mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zoals uitkeringsgerechtigden, vergroten. Dat doen we onder andere via 'social returns'. Dat betekent dat we ondernemers die voor de stad Arnhem werken, verplichten of stimuleren om bij de uitvoer van de opdracht ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Zo krijgen zij een kans werkervaring op te doen. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt.

Hulp nodig?

Mail uw vragen naar het team Inkoop en Aanbestedingen: aanbesteden@connectie.nl.