Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs)

Alle openbare agenda’s en vergaderstukken van de gemeenteraad Arnhem kunt u via het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs) raadplegen en downloaden.

De volgende documenten staan in het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs)

  • Kalender, via de kalender kunt u op een snelle manier naar de agenda’s en vergaderstukken van de raad.
  • Raadsbrieven van het college van B&W aan de gemeenteraad in het kader van de aktieve informatieplicht.
  • Moties van de raad waarin één of meerdere raadsleden een wens, vraag of standpunt kenbaar maken.
  • Schriftelijke vragen (art. 44 vragen) van de raad aan het college.
  • Ingekomen stukken brieven van burgers, organisaties e.d. aan de raad. Maandelijks wordt tijdens een besluitvormende vergadering een overzicht voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad.
  • Toezeggingen van het college aan de raad.
  • Op de rol  De griffie houdt een dynamisch overzicht bij van te verwachten onderwerpen en voorstellen voor de raad, getiteld 'Op de Rol'. Het overzicht is een indicatieve doorkijk naar wat er in de komende periode aan de raad wordt aangeboden.
  • Uitnodigingen gericht aan de raad. In de kalender worden bijeenkomsten gemeld waarvoor gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd. Het gaat hierbij nadrukkelijk om uitnodigingen, het is niet gegarandeerd dat er bij deze bijeenkomsten ook raadsleden aanwezig zijn.
  • Besluiten college B&W. Een actueel overzicht van vergaderstukken inclusief besluitenlijst college B&W. Tevens archief vanaf het jaar 2000.

Verder vindt u nog informatie over de vergaderingen in het  Vergaderschema 2018 - 2019 (pdf, 10kB) en het Vergaderschema 2019-2020 (pdf 26 kB)

 

Uitzendingen vergaderingen

Uitzendingen, de vergaderingen van de raad worden live via internet uitgezonden. De vergaderingen kunnen ook achteraf, in zijn geheel of op onderwerp of spreker, teruggekeken worden.

 

Archief RaadsInformatieSysteem

De stukken die de afgelopen jaren geplaatst zijn in het RIS waaronder de dossiers blijven vooralsnog via Politiek Portaal beschikbaar als archief. Door op de tab "documenten" te klikken vindt u het archief van de raadsinstrumenten. De live-uitzendingen en het videoverslag worden eveneens via Politiek Portaal aangeboden.

 

Regelgeving

De gemeente Arnhem is per 1 januari 2011 wettelijk verplicht om op www.overheid.nl haar regelgeving te publiceren. Per 18 november 2010 kunt u de decentrale regelgeving in het Bestuurlijk Informatie Systeem niet meer raadplegen. Klikt u hier voor het raadplegen van de regelgeving van de gemeente Arnhem.

Uitgelicht

Twitter

Uw Reactie
Uw Reactie