Besluit Agendacommissie Politieke Avonden

De Agendacommissie heeft gisteren besloten een aantal extra vergadermomenten in te plannen om met name het grote aantal mondelinge vragen, moties vreemd en besluitvormende onderwerpen te kunnen behandelen. Ook heeft zij al even gekeken naar de aanstaande behandeling van de Perspectiefnota en de voorstellen die nog voor de zomer om besluitvorming vragen.

Concreet betekent dit het volgende:

Politieke Avond 17 april

De begintijd op 17 april wordt vervroegd naar 16h00.
Van 16h00 tot 17h00 uur wordt een uur ingepland voor de Mondelinge Vragen.
Vanaf 17h00 begint de Besluitvormende vergadering tot 23h15.
Op een natuurlijk moment (tussen 18h00/18h30) zal geschorst worden voor een broodmaaltijd.

Politieke Avond 15 mei

De Politieke Avond van 15 mei wordt i.p.v. gedeeltelijk Besluitvormend geheel Besluitvormend.
(De aanvangstijd blijft 18h45.)

Politieke Avonden juni/juli

Voor de Politieke Avonden in juni (5, 12, 19 en  26 juni) en de laatste Politieke Avond voor de zomer op 3 juli geldt een gereserveerde aanvangstijd van 16h00 uur.

Zodra er meer duidelijk is over het moment waarop de Perspectiefnota (PPN) aan de raad wordt aangeboden zal de Agendacommissie tijdens een extra vergadering het proces van behandeling van de PPN bespreken en definitief besluiten of deze extra vergadertijd noodzakelijk is.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie