Starttijd Politieke Avond in juni en juli

Woensdag 22 mei boog de Agendacommissie zich over het over het proces van de Politieke Avonden in de maanden juni en juli. Centraal in die bespreking stond de wijze waarop het besluitvormingsproces van de Perspectiefnota (PPN) gestalte krijgt.

Er is ook gesproken over de planning van overige raadsvoorstellen en agenderingsverzoeken waarvan het wenselijk is dat deze nog voor het zomerreces worden afgerond.

Starttijd in zomermaanden

De Agendacommissie heeft besloten om alle Politieke Avonden in deze periode te starten om 16.00 uur. Begin april had de Agendacommissie daar al een voorlopig besluit over genomen. Nu is dat een definitief besluit geworden. Dit houdt dus in de dat Politieke Avonden van 5, 12, 19 en 26 juni en 3 juli starten om 16.00 uur. 

Andere instemmingen

Daarna  heeft de Agendacommissie ingestemd met de elementen van planning en proces in de vastgestelde notitie. Hieronder vallen bijvoorbeeld het hanteren van spreektijden in de raadskamervergaderingen over de Perspectiefnota, de invulling van de informatieve bespreking hierover en het aanleveren van moties of amendementen op de Perspectiefnota.

Meer informatie

U kunt het vastgestelde proces en de details van het besluitvormingsproces lezen in de (gewijzigde) notitie (pdf, 85kB).

 


 

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie