Over de gemeenteraad

De gemeente zet zich in voor de kwaliteit van de stad: zijn er genoeg voorzieningen, is de stad schoon en veilig, wordt er genoeg gebouwd? De gemeenteraad bepaalt in grote lijnen wat er in de stad gebeurt en burgemeester en wethouders voeren het beleid uit. De gemeenteraad controleert of ze dat op de goede manier doen.

Gemeenteraad 2018-2022

Als inwoner van Arnhem heeft u grote invloed op de gemeenteraad en u kunt de raad op verschillende manieren volgen. Raadsleden zijn zeer geïnteresseerd in uw mening, want dat helpt ze om te werken aan de zaken die Arnhemmers belangrijk vinden.

Bestuurlijk informatiesysteem iBabs

In het bestuurlijk informatiesysteem vindt u alle relevante informatie over de gemeenteraad, de raadsleden, het vergaderschema en vergaderstukken.