Over de gemeenteraad

In 2002 zijn er belangrijke veranderingen doorgevoerd in de gemeentepolitiek. Tot die tijd waren wethouders lid van de gemeenteraad. Maar sinds de Wet Dualisering Gemeentebestuur zijn de taken tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders strikter gescheiden.

Rolverdeling

De gemeenteraad beslist over de grote lijnen van het beleid. Het college voert die besluiten uit. De raad controleert of het college de besluiten goed uitvoert en of het de stad goed bestuurt. De manier van werken in de gemeente lijkt erg op hoe het landelijk gaat: de regering bestuurt het land en de Tweede Kamer controleert dat werk.

Begroting

De gemeenteraad heeft het voor het zeggen: de raad legt de kaders vast waarbinnen het college moet werken. En als de gemeenteraad niet tevreden is over de uitvoering, kan ze in het uiterste geval een wethouder, of het hele college 'naar huis sturen'. De jaarlijkse begroting is erg belangrijk. Daarin schrijft het college welke plannen het wil uitvoeren en hoe die worden betaald. De gemeenteraad kan de begroting goed- of afkeuren en op onderdelen wijzigen. Aan het eind van het jaar controleert de raad de uitvoering aan de hand van de jaarrekening.

Ondersteuning

Om de onafhankelijke positie te garanderen, krijgen burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie ondersteuning. De ambtenaren van de verschillende gemeentelijke diensten werken voor burgemeester en wethouders. De griffie doet dat voor de gemeenteraad.

De raad heeft verschillende mogelijkheden om de besluitvorming te beïnvloeden.

Uitgelicht

Twitter

Uw Reactie
Uw Reactie