Prijsvraag 'Arnhemse jongeren over Arnhemse politiek'

Ben jij iemand die de gemeenteraadsverkiezingen aantrekkelijk kan maken voor Arnhemse jongeren? Heb jij een tof idee voor jongeren in jouw wijk of voor de hele stad? Doe dan mee met de ‘Arnhemse jongeren over Arnhemse politiek’ prijsvraag. De jongeren met het leukste idee winnen en worden door de burgemeester in het zonnetje gezet. Aanmelden kan tot en met 16 februari.

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat jongeren meer betrokken worden bij de Arnhemse politiek. En ook dat jullie op 14,15 of 16 maart 2022 naar de stembus gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook hebben jullie vaak goede ideeën en mooie inzichten. Alle ideeën zijn dan ook welkom. 

Bedenk samen met je klas, vrienden of vriendinnen, teamgenoten een plan en werk dit uit. Jullie zijn helemaal vrij om jullie creativiteit te laten zien. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een video, het organiseren van een danswedstrijd of een pubquiz, een social media event, flyeren in de wijk en nog veel meer. Jullie ontvangen 300 euro* om het idee uit te voeren. De jongeren met het beste idee winnen en worden door de burgemeester in het zonnetje gezet. 

Spelregels

 • Het is een idee voor en door jongeren in Arnhem. 
 • Het idee wordt uitgevoerd door meerdere jongeren (minimaal 3 jongeren zijn betrokken bij het idee) en het idee is bestemd voor een grotere groep. Commerciële partijen of partijen met een winstoogmerk zijn uitgesloten.
 • Het idee vergroot de bekendheid en betrokkenheid van jongeren bij de Arnhemse politiek.
 • Het eindresultaat is zichtbaar (het is dus of een (digitaal) product of een activiteit waarvan een filmpje wordt opgenomen (opnemen kan ook met een telefoon).
 • Om mee te kunnen doen moeten jullie het volgende opsturen naar griffie@arnhem.nl
  • Wie zijn jullie? Naam, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Wat willen jullie gaan doen?
  • Hoeveel euro heb je daarvoor nodig, en waar ga je dat aan besteden?
  • Het rekeningnummer van degene die de aanvraag indient. 

Tijdspad 

 • 16 februari 2021 - deadline aanmelden
 • 9 maart 2022 - deadline aanleveren eindresultaat
 • 16 maart 2022 - uitslag winnaars
 • Uitreiking winnaars - hierover volgt nog meer informatie

*Er is budget beschikbaar voor een beperkt aantal groepjes. Het wordt toegekend op basis van aanmelding: wie zich snel aanmeldt heeft de meeste kans op de financiële ondersteuning! Na aanmelden ontvangen jullie meer informatie over het toekennen van het bedrag.