Raadsgriffie

De griffier en griffie zijn er voor de raad.

De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad en individuele raadsleden en fractievolgers. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffier en de griffie de raadsleden bij. De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met burgemeester en gemeentesecretaris en overlegt veelvuldig met directie, wethouders en beleidsmedewerkers.

Ook de samenleving kan een beroep doen op de griffie? Zoekt u contact met raad, raadsleden en/of fracties? Wilt u gebruik maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffie voor u klaar.

Griffier gemeente Arnhem

mr. J.G.M. Kersten

Contact met de griffie

Telefoon: (026) 377 3851 
Email: griffie@arnhem.nl

Bezoekadres

Koningstraat 38, Arnhem

Postadres

Postbus 9029 
6800 EL Arnhem