Uw invloed

Als inwoner van Arnhem heeft u grote invloed op de gemeenteraad. In de eerste plaats natuurlijk in het stemhokje als u stemt op de kandidaat van uw voorkeur.

Spreekrecht

Wilt u inspreken over onderwerpen die u of aan het hart gaan en die niet geagendeerd zijn of worden tijdens een Politieke Avond? Wilt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan? Neemt u dan contact op met de griffie via griffie@arnhem.nl of via (026) 377 3851. De griffie informeert u over de voorwaarden van het inspreken en bekijkt samen met u of u kunt komen inspreken of dat het onderwerp op een andere wijze onder de aandacht gebracht kan/moet worden van de gemeenteraad.

Burgerinitiatief

Wilt u dat er in Arnhem een nieuw museum, een skatebaan, een ontmoetingsplek voor ouderen komt, of heeft u een ander idee? Dan kunt u een burgerinitiatief schrijven waar de gemeenteraad een besluit over neemt. U moet dan wel de handtekeningen van minimaal 100 inwoners van 16 jaar of ouder hebben die uw idee steunen. De griffie kan u vertellen hoe u een burgerinitiatief kunt indienen.

Brief schrijven

U kunt een brief schrijven als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen. Richt uw brief dan aan:

De gemeenteraad van de gemeente Arnhem 
Postbus 9029 
6800 EL Arnhem

Wanneer u een brief schrijft aan de gemeenteraad wordt deze openbaar gepubliceerd in het Bestuurlijk Informatiesysteem (IBabs) bij het overzicht Ingekomen Stukken. U schrijft namelijk een openbaar bestuursorgaan aan en uw brief kan onderdeel uitmaken van de beraadslagingen van de gemeenteraad. Wel worden adres, handtekening en burgerservicenummer onherkenbaar gemaakt. 

Een e-petitie starten of steunen

Op de website petities.nl kunt u gemakkelijk een petitie starten of steunen over iets wat u wilt of juist niet wilt.

Uitgelicht

Twitter

Uw Reactie
Uw Reactie