Senior Bestuursadviseur Wonen

Weet jij alles over 'wonen' en heb je ervaring bij de overheid? Herken jij kansen en ga je daar direct met het team mee aan de slag? Werk je graag op basis van data en statistieken maar heb je tegelijkertijd en sterke politieke antenne? Dan is de functie senior bestuursadviseur wonen bij de gemeente Arnhem iets voor jou!

Waarom Arnhem?

Arnhem is een aantrekkelijk woonstad voor iedereen. We zetten in op meer woningen voor alle doelgroepen in een mooie en leefbare woonomgeving. Dit doen we samen met ontwikkelaars en corporaties om zo tot een evenwichtig aanbod te komen dat voldoet aan de vraag. Genoeg om je tanden in te zetten als van ontwikkelen, samenwerken en doorpakken houdt.

Welke talenten zoeken we?

  • Strategisch - Je hebt een strategische, brede blik op het onderwerp wonen en ziet dit in samenhang met (ruimtelijke) ontwikkelingen in de samenleving en stad. Je kent de materie van wonen door en door. Hiermee ben je een stevige sparringspartner voor diverse doelgroepen.
  • Stevig en flexibel - Je bent in staat complexe politiek-bestuurlijke vraastukken op te lossen. Je bent stevig waar het kan en flexibel waar nodig. 
  • Doelgericht - Je weet wat nodig is om je doelen en resultaten te bereiken en handelt hiernaar. Je rond dossiers af. 
  • Kennis - Je hebt serieuze kennis van het instrumentarium in het beleidsveld. Grexen, bestemmingsplannen en woonagends's zijn gesneden koek voor jou. 
  • Lef - Je durft keuzes te maken in het (vele) werk dat op het team afkomt en je kunt uitleggen waarom je die keuzes maakt. 
  • Opgewekt - Je gaat energiek contacten aan, neemt het voortouw en bent een teamspeler. Je hebt plezier in je werk en straalt dit ook uit. 

Wat ga je doen? 

Je werkt als senior in het programma 'Ruimte voor ontwikkeling' aan het programmadoel 'Geschikte woornuimte voor iedereen'. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van een aantal gestelde doelen en inspanningen binnen de programmadoelen. 

Je geeft richting en werkt aan het ontwikkelen van een integrale visie op wonen. Daarbij overstijg je het thema wonen en ben je in staat wonen in een breder kader van ruimtelijke ontwikkelingen te zien. Je legt op strategisch niveau zowel binnen de organisatie als in de stad en regio verbindingen. Je bent een stevig inhoudelijk gesprekspartner en aanspreekpunt voor programmamanagers, het college en het programmateam. 

Met wie ga je werken? 

Je directe collega's zijn de programmamanager  'Ruimte voor Ontwikkeling'  en een team van bestuursadviseurs en projectmanagers. Daarnaast zit je regelmatig met het bestuur en externe partijen aan tafel.

Hoeveel tijd gaat het je kosten?

Het gaat hier om een volledige baan. In invulling tot minimaal 0,8 fte is bespreekbaar. Er is sprake van een structurele functie, waarbij gestart wordt met 1 jaar bij wijze van proef. 

Waardering?

De functie is ingeschaald in maximaal schaal 12.

Wanneer ga je beginnen? 

Zo snel mogelijk! Word je blij van deze rol en neem je de bovenstaande talenten mee? Aarzel niet en reageer voor 28 augustus 2019 online via de sollicitatiebutton. De gesprekken vinden plaats op 9 september 2019. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Robert Haarman afdelingshoofd Fysiek, telefoonnummer (026) 377 1724, voor vragen over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Hilal Celik, adviseur P&O, op telefoonnummer (026) 377 4472.

Solliciteren