Voorzitter en lid van de algemene bezwaarschriftencommissie

Voor de algemene bezwaarschriftencommissie zijn wij op zoek naar een voorzitter en een lid. De taak van de algemene bezwaarschriftencommissie is het adviseren van de gemeentelijke bestuursorganen over de te nemen beslissingen op bezwaarschriften. Deze bezwaarschriften zijn ingediend in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en gericht tegen besluiten op alle gemeentelijke bestuursrechtsgebieden.

Uitzonderingen hierop zijn personele aangelegenheden en belastingzaken. De commissie hoort indieners van bezwaarschriften, belanghebbenden en vertegenwoordigers van het gemeentebestuur. De commissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, drie onafhankelijke leden en drie leden die zijn voorgedragen door de gemeenteraad. Hoorzittingen vinden in twee kamers plaats onder leiding van een (vice-)voorzitter, in aanwezigheid van een onafhankelijk lid en een lid dat is voorgedragen door de gemeenteraad.

De hoorzittingen vinden de ene week plaats op dinsdagochtend en de andere week op vrijdagochtend. Totaal gaat het om ongeveer 40 zittingen per jaar. Kandidaten dienen bereid te zijn om zowel dinsdag-  als vrijdagochtend hoorzittingen te leiden.

Van de voorzitter van de commissie wordt verwacht dat deze:

 • Beschikt over een afgeronde WO-opleiding Nederlands Recht, waarbij deskundigheid en recente en aantoonbare werkervaring op het terrein van het algemeen en bijzonder bestuursrecht noodzakelijk zijn
 • In staat is tot onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming
 • Beschikt over uitstekende communicatieve en analytische vaardigheden en inlevingsvermogen 
 • Het vermogen heeft om bemiddelend op te treden
 • Geen deel uit maakt en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Arnhem (raad of commissiewerkzaamheden daaronder inbegrepen)
 • Beschikt over brede maatschappelijke belangstelling en ervaring
 • Inzicht heeft in en ervaring heeft met het functioneren van het openbaar bestuur op lokaal niveau
 • Ruime ervaring heeft in een soortgelijke functie
 • Affiniteit heeft voor rechtsbescherming
 • Indien noodzakelijk als sparringpartner van het college kan fungeren.

Van de leden van de commissie wordt verwacht dat zij:

 • Beschikken over een afgeronde HBO of WO-opleiding Nederlands Recht, waarbij deskundigheid enrecente en aantoonbare werkervaring op het terrein van het algemeen en bijzonder bestuursrecht noodzakelijk zijn
 • In staat zijn tot onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming
 • Beschikken over uitstekende communicatieve en analytische vaardigheden en inlevingsvermogen ten aanzien van partijen
 • Geen deel uit maken en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Arnhem (raad of commissiewerkzaamheden daaronder inbegrepen)
 • Beschikken over brede maatschappelijke belangstelling en ervaring
 • Bij voorkeur inzicht hebben in en ervaring hebben met het functioneren van het openbaar bestuur op lokaal niveau
 • Affiniteit heeft voor rechtsbescherming

Voorwaarden

Wij bieden de voorzitter een vergoeding van € 294 per bijgewoonde vergadering. Leden bieden wij een vergoeding van € 235 per bijgewoonde vergadering. Daarnaast worden de reiskosten vergoed. De benoeming van de voorzitter geldt voor een periode van zes jaren en kan met maximaal één periode van drie jaren worden verlengd. De benoeming van de leden geldt voor een periode van drie jaren en kan eveneens met maximaal één periode van drie jaren worden verlengd.

Interesse?

Solliciteren kan tot en met 20 september 2019. 
Uw belangstelling voor het voorzitterschap of een functie als lid van de algemene bezwaarschriftencommissie kunt u kenbaar maken door een motivatiebrief met CV te sturen naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem
t.a.v. selectiecommissie algemene bezwaarschriftencommissie
Postbus 9029
 6800 EL Arnhem 

Of via onderstaande button. 

Solliciteren 

De gesprekken zullen vinden plaats op  24 en/ of 27 september a.s..

Contactinformatie

De gemeente Arnhem is een organisatie die diversiteit binnen haar personeelsbestand nastreeft. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Van de Loosdrecht (afdelingshoofd Juridische Zaken), telefoonnummer (026) 377 3165, e-mail kok.van.de.loosdrecht@arnhem.nl of mevrouw Evers (secretaris bezwaarschriftencommissie), telefoonnummer (026) 377 4242, e-mail brigitta.evers@arnhem.nl.