It takes Arnhem to raise a child - Effectief jeugdbeleid in Arnhem (2020)

De Rekenkamer Arnhem deed onderzoek naar het jeugdbeleid van de gemeente. Het jeugdbeleid is als niet effectief beoordeeld. De Rekenkamer concludeert dat er sprake is van een Arnhemse doelenjungle waardoor een goed functionerende jeugdbeleidscyclus niet mogelijk is, terwijl de ingrediënten voor effectief jeugdbeleid wel gefragmenteerd aanwezig zijn. Daarmee is een effectieve sturing niet goed mogelijk. De tweede conclusie die de Rekenkamer trekt is dat zowel de inrichting als de uitvoering van het jeugdbeleid zich laat kenschetsen als een gemankeerde estafette. Dat betekent dat de sturing op de samenwerking in de jeugdhulp niet voldoende is.