Onderzoek naar de verzelfstandiging van Musis Sacrum, Museum Arnhem en Kunstbedrijf

De vraag die in het onderzoek 'Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat?' centraal stond, was hoe de verzelfstandigde instellingen en gemeente (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) het beste in elkaar naar boven halen. Meer specifiek vroeg de Rekenkamer zich af wat de beleidsmatige en financiële doelstellingen van de verzelfstandigingen van de 3 instellingen waren en of die behaald zijn; Of de huidige gemeentelijke kaders voldoende voorwaardenscheppend zijn om de doelstellingen te realiseren, en wat er in dit opzicht van andere gemeenten te leren is; Hoe raad, college, ambtelijke organisatie en instellingen samen werken en of zij op deze wijze het beste in elkaar naar boven halen.