Onderzoek Fractie teveel frictie (2014)

Verzoekonderzoek naar re-integratietrajecten BLoeM.

Rapport Fractie teveel frictie

Op 1 oktober 2014 is de Rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport "Fractie teveel frictie" aangeboden aan de raad. De Rekenkamer heeft in de periode april - augustus 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de lopende re-integratietrajecten van gemeentelijke medewerkers die in BLoeM zitten. BLoeM is het Bureau voor Loopbaan en Mobiliteit waaronder de gemeentelijke medewerkers vallen die na de reorganisatie van de gemeente Arnhem in 2012 geen vaste functie meer vervullen en voor wie tot 2017 het Sociaal Plan geldt. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. In een motie verzocht de raad de Rekenkamer Arnhem een onderzoek te doen naar de effectiviteit van de lopende re-integratietrajecten voor gemeentelijke medewerkers die in BLoeM zitten, en zo nodig (onorthodoxe) aanbevelingen te doen om de uitstroom naar nieuwe functies te versnellen.

Wilt u alles weten over het rapport van de Rekenkamer? Bekijk dan onderstaande documenten:  

Rekenkamerbrief met conclusies en aanbevelingen.pdf (95 kB)

Onderzoeksrapport "Fractie teveel frictie".pdf (345 kB)

Achtergrond

Motie "Een fractie teveel frictie".pdf (865 kB)

Reactie Rekenkamer op onderzoeksverzoek.pdf (38 kB)

Reactie college op het rapport.pdf (47 kB)

Raadsbehandeling

De raad heeft op 15 december 2014 besloten om het college te verzoeken uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer en de raad via tussenrapportages, het jaarverslag en de begroting over de financiële en personele situatie van BLoeM te informeren. Wilt u alles weten over de raadsbehandeling van het rapport van de Rekenkamer? Bekijk dan onderstaande documenten:

Uitzending informatieve en meningsvormende raadsbehandeling 8-12-2014

Uitzending besluitvormende raadsbehandeling 15-12-2014 

Raadsvoorstel.pdf (22 kB)

Raadsbesluit.pdf (207 kB)

Aangenomen amendement "Een plan van aanpak".pdf (321 kB)