Mystery guest onderzoek

In het mystery guest onderzoek werd onderzocht hoe burgers worden behandeld aan de balie, aan de telefoon en als zij een brief of email schrijven aan de gemeente. Er is gebruik gemaakt van Mystery Shoppers, mensen die zich voordeden als gewone burgers, dat ook zijn, maar nu specifiek letten op de vraag hoe correct zij bejegend werden en hoe goed de antwoorden op de vragen die zij stelden, waren. Daartoe zijn ca. 30 brieven, e-mails, telefoontjes en bezoeken verzonden en gepleegd. Dit onderzoek is in samenwerking met de rekenkamers van Ede en Wageningen uitgevoerd