Wijziging geslacht en voornamen

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat wijzigen (transgender)? Dan kunt u dit door de gemeente in uw geboorteakte laten aanpassen. Dit kan alleen in de gemeente waar u bent geboren. U kunt hierbij eventueel ook uw voornamen wijzigen.

Afspraak

Maak hiervoor eerst online een afspraak (kies: Wijziging geslacht en voornamen).

Afspraak maken

Voorwaarden

  • U bent 16 jaar of ouder
  • U bent geboren in Arnhem
  • U beschikt over een deskundigenverklaring inzake genderdysforie.

De deskundigenverklaring

Deskundigen zijn artsen en psychologen die:

  • verbonden zijn aan het Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) te Amsterdam, of
  • verbonden zijn aan het Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen, of
  • verbonden zijn aan het Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden, of
  • zijn aangewezen door het CIBG. Zie hiervoor de website van het CIBG.

Zij kunnen een deskundigenverklaring afgeven.

Meenemen naar de afspraak

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Deskundigenverklaring 

Na de geslachtswijziging in uw geboorteakte zijn uw paspoort/ identiteitskaart en het rijbewijs waarin het oude geslacht staat vermeld niet langer geldig. U moet nieuwe identiteitsdocumenten aanvragen in de gemeente waar u woont.