Inburgering en integratie

  • Inburgeren

    In de wet staat dat mensen die een verblijfsvergunning hebben en vanuit een niet Europees land in Nederland gaan wonen de Nederlandse taal moeten leren.

  • Inburgeringsexamen

    Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In die brief staat of u inburgeringsplichtig bent en de termijn waarbinnen u het inburgeringsexamen moet hebben behaald.

  • Ontheffing Inburgeren

    Inburgeren is verplicht. Soms is een vrijstelling of ontheffing mogelijk.