Inburgering en integratie

 • Inburgeren

  In de wet staat dat mensen die een verblijfsvergunning hebben en vanuit een niet Europees land in Nederland gaan wonen de Nederlandse taal moeten leren.

 • Inburgeringsexamen

  Als u moet inburgeren, krijgt u een brief van DUO. In die brief staat of u inburgeringsplichtig bent en de termijn waarbinnen u het inburgeringsexamen moet hebben behaald.

 • Ontheffing Inburgeren

  Inburgeren is verplicht. Soms is een vrijstelling of ontheffing mogelijk.

 • Taalmaatje

  Inburgeren is niet alleen een zaak van degenen die moeten inburgeren. Ook de burgers die al langer in Arnhem wonen kunnen hierbij helpen.