Aanvraag Nederlandse nationaliteit via naturalisatie

Wilt u Nederlander worden? Dan kunt u een verzoek indienen bij de gemeente. Dat kan op 2 manieren: via een optieverklaring of via een verzoek tot naturalisatie.

De optieverklaring is de eenvoudigste en snelste manier: Zie aanvraag via optie. Komt u niet voor optie in aanmerking, dan kunt u, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, een naturalisatieverzoek indienen bij de gemeente.

Wanneer kom ik voor naturalisatie in aanmerking?

Om voor de naturalisatieprocedure in aanmerking te komen, moet u over het algemeen steeds een geldig verblijfsdocument hebben gehad. Daarnaast moet u voldoen aan alle volgende voorwaarden.

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont minimaal 5 jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, óf
 • U bent minimaal 3 jaar gehuwd / in geregistreerd partnerschap (én onafgebroken samenwoning) of samenwonend met een Nederlander (in Nederland).
 • U bent voldoende ingeburgerd en u kunt Nederlands lezen, schrijven, spreken en verstaan op niveau A2. U kunt dit aantonen met een inburgeringsdiploma (zie de brochure Inburgeringsexamen (pdf, 385kB)).
 • U heeft de laatste 5 jaar geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of werkstraf uitgevoerd of hoge geldboete (wegens misdrijf) betaald.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit (op deze regel bestaan uitzonderingen, zie de brochure Hoe kunt u Nederlander worden. (pdf, 582 kB)
 • U bent bereid tijdens de naturalisatieceremonie de verklaring van verbondenheid af te leggen.

Afspraak

Voor het aanvragen van naturalisatie kunt u terecht bij de balie van Burgerzaken. Hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Afspraak maken

Meenemen

 • Een geldig paspoort (van het land van herkomst).
 • Een geldige verblijfsvergunning.
 • Een inburgeringsdiploma of vergelijkbaar diploma.
 • Geld (liever per pin dan contant).
 • Als uw (gelegaliseerde) geboorteakte nog niet in de basisregistratie personen is ingeschreven, moet u eerst een afspraak te maken via www.arnhem.nl/afspraak en te kiezen voor 'Buitenlandse akte(n) inleveren'.

Kosten

 • 1 persoon € 1.023
 • Echtparen of geregistreerde partners € 1.305
 • Medeverlening van de Nederlandse nationaliteit van een minderjarig kind € 151

Voor staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel bedraagt de aanvraag tot naturalisatie:

 • 1 persoon: € 760
 • Echtparen of geregistreerde partners: € 1.044

Afhandeling

Het totale proces vanaf de aanvraag tot en met de beslissing van de IND duurt (maximaal) een jaar. De gemeente bekijkt samen met u of u inderdaad aan de voorwaarden voldoet en helpt u bij het indienen van de aanvraag. De gemeente schrijft vervolgens een advies voor de IND. De IND bepaalt uiteindelijk of u wel of niet Nederlander wordt. De Koning beslist uiteindelijk uw naturalisatieverzoek. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u van de gemeente een uitnodiging voor een naturalisatieceremonie.

Meer informatie

U vindt de uitgebreide informatie over het verkrijgen van het Nederlanderschap op de website van de IND.