Melden discriminatie of pesten

Wordt u gediscrimineerd of gepest vanwege uw leeftijd, uiterlijk, geaardheid, sekse, afkomst of handicap? Laat het dan weten. Het melden van discriminatie of pesten helpt!

In Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedere burger in Nederland recht heeft op gelijke behandeling. Uit recent onderzoek blijkt dat één op de vier Nederlanders toch te maken krijgt met discriminatie.

MDP

Meldpunt Discriminatie en Pesten (MDP) is een onafhankelijke stichting. MDP zet zich in voor de aanpak van (weg-)pesten en discriminatie en werkt nauw samen met de politie, het Openbaar Ministerie en maatschappelijke organisaties.

Melden

Meld discriminatie en pesten via:

Door melding te maken bij MDP wordt uw zaak opgepakt en wordt er gezocht naar een oplossing.
 

Meldpunt discriminatie en pesten

Uitgelicht

Artikel 1 Grondwet

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Uw Reactie
Uw Reactie