Eerste inschrijving in Nederland

Verhuist u voor het eerst vanuit het buitenland naar Nederland en bent u van plan om hier minstens vier maanden te blijven wonen? Dan moet u zich binnen vijf dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente.

Bent u na 1 oktober 1994 uit Nederland geëmigreerd? Dan is aangifte van Hervestiging (vanuit het buitenland) op uw situatie van toepassing.

Afspraak

Voor uw eerste inschrijving in Nederland kunt u terecht in bij de balie van Burgerzaken. Hiervoor maakt u eerst online een afspraak. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen.

Afspraak maken

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een geldig reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt
  • Een bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of St. Eustatius
  • Originele documenten uit het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte (voorzien van apostille of legalisatie, zie www.nederlandwereldwijd.nl). Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld moeten zijn vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Documenten waarmee uw bewoning van uw huis of pand kan worden aangetoond (bijvoorbeeld toestemming van de woningbouwvereniging, een huurcontract, een eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner en kopie leg.bewijs van de hoofdbewoner)

Geen burger van EU, EER of Zwitserland

Bent u geen burger van de Europese Unie (EU), Europese  Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan moet u zich na de aangifte bij het Klant Contact Centrum ook bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) melden.

Bent u korter dan 4 maanden in Nederland?

Als u tijdelijk in Nederland woont of werkt, of in het buitenland pensioen geniet, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit krijgt u bij inschrijving in het register Niet Ingezetene (RNI) in één van de 18 gemeenten met RNI inschrijfvoorziening. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Afhandeling

Binnen 4 weken na uw aangifte heeft de gemeente uw inschrijving afgerond. Voor niet-Nederlanders die ook geen EU-burger zijn, moet de IND eerst akkoord zijn gegaan. U ontvangt van uw inschrijving een schriftelijke bevestiging van de afdeling Burgerzaken. U krijgt dan tegelijk uw Burgerservicenummer.

Uw Reactie
Uw Reactie