Eerste inschrijving in Nederland

Verhuist u voor het eerst vanuit het buitenland naar Nederland en bent u van plan om hier minstens 4 maanden te blijven wonen? Dan moet u zich persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Dit moet binnen 5 dagen na aankomst.

Bent u na 1 oktober 1994 uit Nederland geëmigreerd? Dan is aangifte van Hervestiging (vanuit het buitenland) op uw situatie van toepassing.

Afspraak maken

Voor uw eerste inschrijving in Nederland kunt u terecht bij de balie van Burgerzaken. Hiervoor maakt u eerst online een afspraak. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. Studenten uit het buitenland kunnen ook een afspraak maken voor hun inschrijving in Arnhem.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een geldig reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt.
  • Een bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of St. Eustatius.
  • Originele documenten uit het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte (voorzien van apostille of legalisatie, zie www.nederlandwereldwijd.nl). Documenten uit het buitenland die niet in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse taal zijn opgesteld moeten zijn vertaald in het Nederlands door een beëdigd vertaler in Nederland.
  • Documenten waarmee uw bewoning van uw huis of pand kan worden aangetoond (bijvoorbeeld toestemming van de woningbouwvereniging, een huurcontract, een eigendomsbewijs of een verklaring van de hoofdbewoner (pdf, 72kB) met een een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner).

Geen inwoner van EU, EER of Zwitserland

Bent u geen inwoner van de Europese Unie (EU), Europese  Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, dan moet u zich eerst bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) melden. Doe dit voordat u de aangifte doet bij afdeling Burgerzaken van de gemeente. 

Korter dan 4 maanden in Nederland

Als u tijdelijk in Nederland woont of werkt dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit krijgt u als u zich inschrijft in het register Niet Ingezetene (RNI) in 1 van de 19 gemeenten met RNI inschrijfvoorziening. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Afhandeling

Binnen 4 weken na uw aangifte heeft de gemeente uw inschrijving afgerond. Voor niet-Nederlanders die ook geen EU-burger zijn, moet de IND eerst akkoord zijn gegaan. U ontvangt van uw inschrijving een schriftelijke bevestiging van de afdeling Burgerzaken. U krijgt dan tegelijk uw BSN. U kunt daarna uw nieuwe adresgegevens controleren via mijnoverheid.nl. In MijnOverheid en in de app MijnGegevens kunt u ook zelf zien hoeveel mensen er ingeschreven staan op uw woonadres en controleren of dit aantal klopt. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.