Eigen trouwambtenaar

U kunt er voor kiezen om uw huwelijk te laten voltrekken door een familielid of vriend(in). Deze persoon wordt voor het huwelijk benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een dag.

Voorwaarden

  • De betrokkene is 18 jaar of ouder.
  • De betrokkene staat niet onder curatele.
  • De keuze voor een eigen trouwambtenaar is niet mogelijk bij een huwelijksvoltrekking in de Trouwkamer.

Bij de huwelijksvoltrekking is ook een regulier buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Arnhem aanwezig. Die ziet erop toe dat de ceremonie op de juiste wijze verloopt.

Procedure

Er is een onderscheid in de procedure tot benoeming van een eigen trouwambtenaar tussen een trouwambtenaar die reeds eerder een huwelijk heeft voltrokken en een trouwambtenaar die nooit een huwelijk heeft voltrokken.

Houd er rekening mee dat de procedure pas wordt gestart wanneer de Melding voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap is gedaan bij de afdeling Burgerzaken.

Nooit eerder een huwelijk voltrokken

Uw verzoek om iemand tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te laten benoemen en beëdigen moet uiterlijk 4 maanden voor de datum van het huwelijk ontvangen zijn bij de afdeling Burgerzaken.

Na ontvangst van het verzoek wordt contact opgenomen met de aanstaande trouwambtenaar om de datum van beëdiging af te spreken.

Reeds eerder een huwelijk voltrokken

Is iemand al buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente, dan moet uw aanvraag uiterlijk 2 maanden voor de datum van het huwelijk of registratie ontvangen zijn bij de afdeling Burgerzaken.

Bij het verzoek moet de aanstaande trouwambtenaar aanvullend een kopie van het proces-verbaal van de beëdiging meesturen.

Kosten

Voor het benoemen van een eigen trouwambtenaar worden kosten in rekening gebracht.

Aanvragen

Download het formulier verzoek eigen trouwambtenaar (pdf, 46kB) en vul deze in. Het ingevulde en ondertekende formulier moet u samen met de benodigde documenten meenemen naar de afspraak voor de Melding voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap aan de balie.

N.B. Waar hierboven gesproken wordt over huwelijk, geldt dit ook voor een geregistreerd partnerschap.