Belastingen

Als eigenaar of gebruiker van onroerend goed in de gemeente Arnhem betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen. U ontvangt de aanslag van de gemeente per post in een witte envelop, tenzij u eerder in MijnOverheid hebt aangegeven uw post digitaal te willen ontvangen.

Meer onderwerpen