Belastingen

Als eigenaar of gebruiker van onroerend goed in de gemeente Arnhem betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen. U ontvangt de aanslag van de gemeente per post in een witte envelop, tenzij u eerder in MijnOverheid hebt aangegeven uw post digitaal te willen ontvangen.

 • WOZ-waarde 2023 in Arnhem

  De WOZ-waarde van woningen die veel mensen de komende weken ontvangen stijgt nog sterk. De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van een woning in de gemeente Arnhem komt dit jaar uit op 23%.

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  U kunt de gemeentelijke belastingen op verschillende manieren betalen.

 • Betalen in termijnen

  Het is mogelijk om de aanslag in 8 termijnen te betalen via automatische incasso.

 • Kwijtschelding

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen.

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

  Als u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken.

 • Contact

  Heeft u een vraag over de gemeentelijke belastingen? U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Meer onderwerpen