Belastingen

 • Belastingen 2018

  Als eigenaar of gebruiker van onroerend goed in de gemeente Arnhem betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen. De gemeente heeft de belastingaanslag rond 27 februari 2018 verstuurd.

 • Betalen gemeentelijke belastingen

  U kunt de gemeentelijke belastingen op de volgende manieren betalen:

 • Betalen in termijnen

  Het is mogelijk om de aanslag in maximaal 8 termijnen te betalen. Wanneer u de belastingaanslag in termijnen wilt betalen, kunt u dat alleen doen via een automatische incasso. De belasting wordt dan automatisch van uw rekening afgeschreven.

 • Heeft u een aanmaning gemeentelijke belastingen 2018 ontvangen?

  Dan is het belangrijk om snel iets te doen. Het kan zijn dat de aanslag aan uw aandacht is ontsnapt. Betaal dan zo spoedig mogelijk de aanslag alsnog. Lukt het niet om de aanslag in één keer te betalen? Dan kunt u hiervoor een automatische incasso voor afgeven.

 • Kwijtschelding aanvragen

  Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden.

 • Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

  Als u het niet eens bent met de belastingaanslag kunt u bezwaar maken.

Meer onderwerpen

Wat vindt u van onze website?