WOZ-waarde en taxatieverslag

De WOZ-waarde is de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond volgens de Wet waardering onroerende zaken. Die waarde staat op het beschikking- en aanslagbiljet.

De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor de aanslag onroerendezaakbelasting en de rioolheffing. De WOZ-waarde wordt ook door de Belastingdienst en het Waterschap gebruikt. 

De WOZ-waarde is de waarde als het pand verkocht zou worden op de waarde peildatum 1 januari 2023. 

We bepalen de waarde alsof uw woning leeg staat en de nieuwe eigenaar er meteen in kan. Er wordt gekeken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Hierbij houden we onder andere rekening met verschillen in grootte, ligging, staat van onderhoud en bijgebouwen. 

WOZ-waarde inzien

Bent u op zoek naar de WOZ-waarde van uw woning? Kijk dan op de website van het WOZ waardeloket. U ziet hier de WOZ-waarde van uw woning van de afgelopen 3 jaar. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2024 gebruikt u de WOZ-waarde met peildatum 01-01-2023. De WOZ-waarde van bedrijfspanden kan op deze site niet bekeken worden.

Taxatieverslag

Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw pand of stuk grond? Dan kunt u uw taxatieverslag via uw DigiD raadplegen. Hierin wordt uitgelegd hoe de waarde is bepaald.

Taxatieverslag online opvragen

U kunt het taxatieverslag ook vinden op MijnOverheid onder 'persoonlijke gegevens'.

Geen DigiD

Als u geen DigiD heeft, kunt u het taxatieverslag aanvragen zonder DigiD. U ontvangt dan binnen 2 weken het taxatieverslag thuis.