Belastingen 2016

Als eigenaar of gebruiker van onroerend goed in de gemeente Arnhem betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen.

Heffingen

De gemeente heeft de belastingaanslag rond 28 februari verzonden De belastingaanslag 2016 gaat over de volgende heffingen:

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Roerendezaakbelasting

Meer informatie

  • Heeft u aangegeven dat u berichten van de gemeente alleen digitaal wilt ontvangen, dan krijgt u de belastingaanslag niet meer via de post. Uw aanslag staat dan in uw eigen berichtenbox van mijnoverheid.nl.
  • Als u uw belasting voorgaande jaren via automatische incasso heeft betaald, dan wordt het bedrag automatisch afgeschreven van uw rekening in de eerste maand volgend op dagtekening van de aanslag.
  • Betaalt u het bedrag doorgaans in één keer en heeft u de aanslag in de berichtenbox gemist, dan krijgt u van ons een herinneringsbrief.

Meer informatie over de Belastingen 2016 (de heffingen en tarieven) leest u in de Belastingwijzer 2016 (pdf 1,89 MB).

Uitgelicht