Bezwaar maken per post

U kunt uw bezwaar per post indienen. Dit kunt u sturen naar:

Gemeente Arnhem
Afdeling Belastingen
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

In uw bezwaar moet het volgende staan:

  • Uw naam en adres
  • Het aanslagnummer
  • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • Waarom u bezwaar maakt
  • De datum van het bezwaarschrift
  • Uw handtekening