Wanneer kom ik aanmerking voor kwijtschelding?

Hier leest u wanneer u mogelijk in aanmerking komt voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Inkomen

Het Inlichtingenbureau toetst uw inkomen (en dat van uw partner) van ongeveer 3 maanden geleden. Is het inkomen inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel inkomen u precies mag hebben, is afhankelijk van uw situatie. Wij kunnen u wel een richtlijn geven. Bij een huidig (gezamenlijk) netto inkomen van u (en uw partner) van: 

 • minder dan € 1.100 krijgt u in de meeste gevallen kwijtschelding. Vul het formulier in.
 • van € 1.100 tot € 1.850 is dit erg afhankelijk van uw (financiële) situatie. Vul het formulier voor de zekerheid in. 
 • meer dan € 1.850. Dan heeft kwijtschelding aanvragen geen zin. U hoeft het formulier niet in te sturen.

Vermogen

Het Inlichtingenbureau toetst het saldo op uw bankrekeningen (en die van uw partner). Saldo en rente: maximaal 1,5 jaar oud op datum van bevraging bij het Inlichtingenbureau.

Is het saldo inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel saldo u precies mag hebben, is afhankelijk van de financiële situatie van u (en uw partner gezamenlijk). Wij kunnen u wel een richtlijn geven. 

Vul het formulier in bij een huidig saldo van:

 • minder dan € 1.700 voor een alleenstaande.
 • minder dan € 2.300 voor een meerpersoonshuishouden .

Bent u geboren voor 1 januari 1935? Dan mag u € 3.350 extra aan saldo hebben. Zijn u en uw partner beide geboren voor 1 januari 1935 dan is dit € 6.700.

Motorvoertuig

Het Inlichtingenbureau toetst met informatie van het RDW. U komt niet in aanmerking als:

 • 1 motorvoertuig hebt jonger dan 9 jaar.
 • Of een exclusiever merk hebt; bijvoorbeeld BMW, Audi of Mercedes.
 • Of meerdere motorvoertuigen hebt.

Stuur het kwijtscheldingsformulier in als:

 • U het motorvoertuig niet meer hebt.
 • Eén motorvoertuig hebt. En de waarde minder dan € 3.350 is.
 • U het motorvoertuig nodig hebt vanwege ziekte of invaliditeit, of deze absoluut onmisbaar is voor uw werk