Wanneer kom ik in aanmerking voor automatische kwijtschelding?

Hier leest u wanneer u mogelijk in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

U kunt geen rechten ontlenen aan de toetsing door het Inlichtingenbureau. We beoordelen het advies van het Inlichtingenbureau en nemen een definitief besluit om wel of geen automatische kwijtschelding te verlenen.

Inkomen

Het Inlichtingenbureau toetst uw inkomen (en dat van uw partner) van ongeveer 3 maanden geleden. Is het inkomen inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel inkomen u precies mag hebben, is afhankelijk van uw situatie.

Laag inkomen of geen inkomen

Als er sprake is van inkomsten onder bijstandsniveau, vormt dit een reden voor uitval op inkomsten. Van een dusdanig laag inkomen kan een huishouden niet rondkomen. Dit zou kunnen betekenen dat er mogelijk andere inkomsten zijn die niet in beeld komen via de toets van het Inlichtingenbureau. Er is extra onderzoek nodig. De kwijtscheldingsverzoeken waarop dit van toepassing is, worden handmatig (en uitgebreid) beoordeeld.    

Vermogen

Het Inlichtingenbureau toetst het saldo op uw bankrekeningen (en die van uw partner). Saldo en rente: maximaal 1,5 jaar oud op datum van bevraging bij het Inlichtingenbureau.

Is het saldo inmiddels lager, dan kunt u mogelijk alsnog kwijtschelding krijgen. Hoeveel saldo u precies mag hebben, is afhankelijk van de financiële situatie van u (en uw partner gezamenlijk). 

Het vrij te laten bedrag aan financiële middelen (banksaldo) per soort huishouden

Het vrij te laten bedrag aan banksaldo is voor ieder huishouden anders. Dat komt omdat het vrij te laten bedrag wordt berekend volgens wettelijke regels en er onder andere wordt gekeken naar inkomen, de netto (reken)huur en de netto zorgverzekeringspremie. Netto betekent dat er ook rekening wordt gehouden met de ontvangen huur- en/of zorgtoeslag. Deze bedragen zijn niet voor iedereen gelijk. Hoeveel saldo u precies mag hebben, is dus afhankelijk van de financiële situatie van u (en uw partner gezamenlijk). Wij kunnen u wel een richtlijn geven. In de tabel hieronder vindt u een schatting van het vrij te laten banksaldo per soort huishouden.

Gezinssamenstelling Totaal maximaal
alleenstaande tot 65 jaar € 3400
alleenstaande vanaf 65 jaar € 3600
alleenstaande ouder tot 65 jaar € 4200
echtpaar tot 65 jaar € 4600
echtpaar vanaf 65 jaar € 4800


Bent u geboren voor 1 januari 1935? Dan mag u € 3350 extra aan saldo hebben. Zijn u en uw partner beide geboren voor 1 januari 1935 dan is dit € 6700.

U deelt uw woning (kostendelers tellen vanaf 27 jaar) 

De kostendelersnorm is van toepassing als u een woning deelt met meerdere volwassene van 27 jaar of ouder. Het Inlichtingenbureau brengt het aantal volwassenen op een adres (naast aanvrager en eventuele partner) in beeld ongeacht bloedverwantschap en vanaf 27 jaar.  

Motorvoertuig

Het Inlichtingenbureau toetst met informatie van het RDW. U komt niet in aanmerking als:

  • 1 motorvoertuig hebt jonger dan 9 jaar.
  • Of een exclusiever merk hebt; bijvoorbeeld BMW, Audi of Mercedes.
  • Of meerdere motorvoertuigen hebt.

Stuur het kwijtscheldingsformulier in als:

  • U het motorvoertuig niet meer hebt.
  • Eén motorvoertuig hebt. En de waarde minder dan € 3350 is.
  • U het motorvoertuig nodig hebt vanwege ziekte of invaliditeit, of deze absoluut onmisbaar is voor uw werk.