Bestemmingsplannen online

De gemeente Arnhem stelt nagenoeg al haar vastgestelde en in procedure zijnde bestemmingsplannen via internet beschikbaar.

Bestemmingsplannen digitaal

De gemeente Arnhem maakt vanaf 2002 alle bestemmingsplannen digitaal. Via onderstaande link zijn bijna alle oude en nieuwe geldende Arnhemse digitale bestemmingsplannen in één omgeving te vinden.

Digitale Bestemmingsplannen Gemeente Arnhem

Plannen kunnen bekeken worden door via de kaart in te zoomen naar een locatie, of door op adres te zoeken in het invulveld 'Zoek adres', links bovenin de kaart. Bestemmingen en aanduidingen worden pas zichtbaar als er wordt ingezoomd op een klein gebied. Door met de linker muisknop in de kaart te klikken, wordt informatie zichtbaar en kunnen de voorschriften en regels bij de bestemmingen gelezen worden. Met het icoontje 'Kaartlagen', aan de linkerkant van de kaart, kunnen diverse kaartlagen aan- en uitgezet worden.

Naast de geldende plannen zijn ook de plannen die nog in procedure zijn digitaal beschikbaar:

Bestemmingsplannen in procedure

Ruimtelijke plannen

Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle digitale bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening.

Vragen?

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) kan u meer vertellen over de actuele Arnhemse bestemmingsplannen.