Parkeernormen

Een parkeernorm geeft aan hoeveel parkeerplaatsen voor een functie nodig zijn. Voor rijwoningen is bijvoorbeeld de norm 1,5 parkeerplaats per woning.

Wanneer u een ruimtelijk initiatief heeft binnen Arnhem, bijvoorbeeld nieuwbouw of verbouw, moet u rekening houden met de parkeernormen. Met de parkeernorm wordt aan de hand van uw ruimtelijk initiatief de parkeerbehoefte berekend. De parkeerbehoefte moet in de basis op eigen terrein worden opgelost. Bekijk de parkeernormering.

Voor een aantal gebieden in Arnhem zijn andere parkeernormen van toepassing. Deze zijn te vinden in het bestemmingsplan van het desbetreffende gebied.