Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan.

Functie per locatie

Wanneer u wilt gaan (ver)bouwen of grond of een gebouw voor een andere functie wilt gaan gebruiken is het van belang om te weten of dat op de betreffende locatie is toegestaan en aan welke regels u moet voldoen. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Gemeenten zijn verplicht om voor hun grondgebied de toegestane functies in bestemmingsplannen vast te leggen.

Het bestemmingsplan is bindend voor burgers, bedrijven én de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het toegestane grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over de maximale hoogte en breedte van bouwwerken.

Onderdelen

Een bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

  • de regels die het gebruik voor de afzonderlijke bestemmingen vaststellen en bepalen of er binnen een bepaalde bestemming gebouwd mag worden en onder welke voorwaarden;
  • een plankaart met een kadastrale ondergrond die de verschillende (sub)bestemmingen voor het plangebied aangeeft;
  • een toelichting die de beleidskaders, verschillende (milieuhygiënische) aspecten en verwachte ontwikkelingen binnen het plangebied verduidelijkt.

Zie ook Hoe komt een bestemmingsplan tot stand?

Online bestemmingsplannen

U kunt de vastgestelde bestemmingsplannen maar ook de ontwerp-bestemmingsplannen digitaal inzien.

Vragen

Als u oude gemeentelijke bestemmingsplannen wilt inzien dan is dit mogelijk via dit formulier.

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) kan u meer vertellen over de actuele Arnhemse bestemmingsplannen.