Regels bouwen en verbouwen

Als u wilt gaan (ver)bouwen in Arnhem krijgt u met verschillende wetten en regels te maken.

Toetsing aan het bestemmingsplan

In het gemeentelijke bestemmingsplan kunt u zien of het op de betreffende locatie is toegestaan om te (ver)bouwen en aan welke bouw- en gebruiksregels u moet voldoen. Meer informatie hierover vindt u bij bestemmingsplannen. Online bestemmingsplannen vindt u op de gemeentelijke website en op de landelijke website Ruimtelijkeplannen.nl.

Vergunning nodig?

Met de vergunningcheck bij het Omgevingsloket online ziet u direct of u een vergunning voor uw activiteiten dient aan te vragen. Bij omgevingsvergunning vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure, proceduretijd en kosten.

Toetsingskader

De gemeente toetst een aanvraag voor bouwen aan landelijke en gemeentelijke regelgeving. Naast het eerder genoemde bestemmingsplan wordt uw aanvraag o.a. getoetst aan het bouwbesluit, de bouwverordening, de welstandsnota en eventueel de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem en het Exploitatieplan.

Vergunningvrij bouwen

Het kan ook zijn dat u voor uw bouwplan geen omgevingsvergunning nodig heeft. Alle vergunningsvrije situaties staan in het landelijke Besluit Omgevingsrecht, Bijlage II. Valt uw bouwplan niet in de daar genoemde categorieën of spelregels? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen op www.omgevingsloket.nl.

Vergunningvrij betekent niet regelvrij

De regels uit het Bouwbesluit 2012 en uit het burenrecht (Burgerlijk Wetboek boek 5) gelden wel bij vergunningvrij bouwen.

Als u vergunningvrij kunt bouwen hoeft u hiervan geen melding te doen bij de gemeente of bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Bouwbesluit: technische bouwkwaliteit

De regels over technische bouwkwaliteit waar u bij het bouwen of verbouwen aan moet voldoen, staan in het Bouwbesluit. Ze staan garant voor uw veiligheid en gezondheid en houden rekening met het milieu en het gebruikscomfort. Of u nu volgens een omgevingsvergunning of vergunningvrij bouwt: uw bouwwerk moet altijd voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor draagt u zélf de verantwoordelijkheid. U kunt terecht bij een bouwadviseur voor meer informatie.

Rekening houden met buren

Bij het bouwen heeft u ook te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. De regels in het burenrecht kunnen u (wettelijk) houvast geven als u er met de buren niet uitkomt. Het belangrijkste advies is om eerst met uw buren te overleggen en ze in te lichten over uw bouwplannen. In veel gevallen wordt u het eens – wellicht na een kleine aanpassing van uw plan.

Duurzaam (ver)bouwen

Bouwen met materialen die bij de productie het milieu niet belasten, een lange levensduur hebben en opnieuw gebruikt kunnen worden; dat noemen we duurzaam bouwen. Met deze materialen wordt de woning een plek waar we ons prettig en veilig voelen, met een gezond leefklimaat, levensloopbestendig en toegankelijk voor minder validen. Daarbij streven we naar een zo laag mogelijk energiebruik.

Waar kan ik met vragen terecht?

Voor vragen over de bouwregelgeving kunt u terecht bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Medewerkers van ODRA beantwoorden uw vragen.