Gebruiksvergunning

Als eigenaar of beheerder van een bouwwerk of niet-bouwwerk (inrichting) heeft u te maken met wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid.

Voor bouwwerken is de brandveiligheid geregeld in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). Voor niet-bouwwerken (inrichtingen) is de brandveiligheid geregeld via de gemeentelijke Brandbeveiligingsverordening.

Voorwaarden

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

 • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 4 personen
 • dagverblijf verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of
 • dagverblijf verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
   

In het kader van de Brandbeveiligingsverordening heeft u een gebruiksvergunning voor inrichtingen / evenementen nodig wanneer u in uw inrichting:

 • meer dan 50 personen tegelijk ontvangt
 • bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 10 personen
 • dagverblijf verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of
 • dagverblijf verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen
   

Inrichting

De Brandbeveiligingsverordening kent een gebruiksvergunningenstelsel voor die situaties die uit oogpunt van brandveiligheid meer dan gebruikelijke aandacht behoeven. Voor het stellen van eisen via een vergunning of via de directe werking van die verordening is het nodig dat de situatie waarop de vergunning of eisen van toepassing zijn, is afgebakend. Deze ruimtelijk begrensde plaats, voor zover die geen bouwwerk is, wordt kortheidshalve inrichting genoemd.

Aanvragen

Wanneer u weet dat in uw geval een vergunning verplicht is, doet u een vergunningaanvraag bij de gemeente.

 • Bij omgevingsvergunning vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken.
 • Bij brandbeveiligingsverordening vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure voor de gebruiksvergunning inrichtingen/evenementen.

Wijziging tenaamstelling gebruiksmelding

Als alleen de tenaamstelling van de melder verandert, maar het gebruik en het bouwwerk hetzelfde blijft, kan een aanvraag wijziging tenaamstelling worden ingediend. Sommige gebruiksvergunningen zijn een gebruiksmelding geworden (per 1 november 2008), waardoor een wijziging tenaamstelling gebruiksmelding moet worden ingediend. 

Waar kan ik met vragen terecht?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Medewerkers van ODRA behandelen uw vragen verder.