Aanleg van een inrit of uitrit (omgevingsvergunning)

Voor de aanleg van een inrit of uitrit is een omgevingsvergunning nodig die aangevraagd wordt via de gemeente. Dit geldt ook voor een aanpassing in een bestaande  inrit of uitrit.

Werkzaamheden aan de openbare grond

Het is niet toegestaan om voor een in- of uitrit zelf aanpassingen te (laten) verrichten op gemeentegrond (bijvoorbeeld het verlagen van een trottoir). De werkzaamheden aan de openbare grond mogen uitsluitend in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. De aanlegkosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. Hoe hoog deze kosten zijn, is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. U ontvangt eerst een offerte. De werkzaamheden starten pas na ontvangst van uw betaling.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor aanleg van een in- of uitrit moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de Legesverordening 2023 van de gemeente Arnhem.

Voor het maken van een inrit of uitrit naar de weg of het aanbrengen van een verandering in een bestaande in- of uitrit dient u in alle gevallen een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen bij de gemeente. Kijk bij Omgevingsvergunning voor meer informatie over de betreffende aanvraagprocedure en proceduretijd.

Vragen?

Voor informatie over de aanleg van een in - of uitrit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).