Bouwen (omgevingsvergunning)

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u zich houden aan een aantal wetten en regels. Uw plannen worden getoetst aan het gemeentelijke bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft aan of er ergens gebouwd mag worden en onder welke stedenbouwkundige condities.

Verder moeten uw bouwwerkzaamheden voldoen aan de uitvoeringsregels uit de gemeentelijke bouwverordening en de technische bouwregels uit het bouwbesluit.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen volgens de reguliere procedure worden in grote lijnen de volgende stappen doorlopen:

  • Stap 1: Kijk of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.
  • Stap 2: Wanneer u weet dat in uw geval een vergunning verplicht is, doet u een vergunningaanvraag bij de gemeente. Kijk bij Omgevingsvergunning voor meer informatie over de betreffende aanvraagprocedure en proceduretijd.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de Legesverordening 2020 of Extra Legesverordening 2020 van de gemeente Arnhem.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen via met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) via 026 - 377 1600 of via postbus@odra.nl