Bouwen (omgevingsvergunning)

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u zich houden aan een aantal wetten en regels. Uw plannen worden getoetst aan het gemeentelijke bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft aan of er ergens gebouwd mag worden en onder welke stedenbouwkundige condities.

Verder moeten uw bouwwerkzaamheden voldoen aan de uitvoeringsregels uit de gemeentelijke bouwverordening en de technische bouwregels uit het bouwbesluit.

Méér bouwwerken vergunningvrij

Mogelijk vallen uw plannen in de categorie vergunningvrije bouwwerken en heeft u voor uw bouwplan geen vergunning voor uw bouwactiviteiten nodig. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft acht brochures gemaakt over veelvoorkomende bouwwerken zoals:

U kunt ook een vergunningcheck bij http://www.omgevingsloket.nl/ doen. U voert daar uw bouwlocatie en -werkzaamheden in en ziet vervolgens of u al dan niet vergunningplichtig of meldingplichtig bent.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de Legesverordening 2020 van de gemeente Arnhem.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen volgens de reguliere procedure worden in grote lijnen de volgende stappen doorlopen:

  • Stap 1: Kijk of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.
  • Stap 2: Wanneer u weet dat in uw geval een vergunning verplicht is, doet u een vergunningaanvraag bij de gemeente. Kijk bij Omgevingsvergunning voor meer informatie over de betreffende aanvraagprocedure en proceduretijd.

Vragen?

Voor vragen kunt u dit formulier gebruiken.