Bouwen (omgevingsvergunning)

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u zich houden aan een aantal wetten en regels. Uw plannen worden getoetst aan het gemeentelijke bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft aan of er ergens gebouwd mag worden en onder welke stedenbouwkundige condities.

Verder moeten uw bouwwerkzaamheden voldoen aan de uitvoeringsregels uit de gemeentelijke bouwverordening en de technische bouwregels uit het bouwbesluit. We vinden het belangrijk dat degene die bouwt of sloopt, de bewoners en bedrijven rondom het project goed informeert over de overlast die te verwachten is. En dat omwonenden die vragen of klachten hebben over de overlast, terecht kunnen bij de bouwer. We hanteren daarvoor een aantal spelregels (pdf, 596kB) waaraan u zich als bouwer dient te houden. 

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwen volgens de reguliere procedure worden in grote lijnen de volgende stappen doorlopen:

  • Stap 1: Kijk of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft met de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl.
  • Stap 2: Wanneer u weet dat in uw geval een vergunning verplicht is, doet u een vergunningaanvraag bij de gemeente. Kijk bij Omgevingsvergunning voor meer informatie over de betreffende aanvraagprocedure en proceduretijd.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de Legesverordening 2023 van de gemeente Arnhem.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen via met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) via 026 - 377 1600 of via postbus@odra.nl