Brandveilig gebruik bouwwerken

Als eigenaar of beheerder van een gebouw of kamerverhuurbedrijf heeft u te maken met wet- en regelgeving voor brandveilig gebruik van het gebouw.

Zo moet het gebruik van een bouwwerk aan de landelijke eisen vanuit het Bouwbesluit 2012 voldoen.

Er wordt onderscheid gemaakt in 3 situaties:

 • Het kan zijn dat alleen een melding brandveilig gebruik nodig is voor het gebruik van bouwwerken, zoals waar meer dan 50 personen tegelijk verblijven of bij kamergewijs verhuren aan 5 of meer wooneenheden.
 • Bij bepaalde gebouwen, zoals basisscholen en zorginstellingen, is voor het gebruik een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van bouwwerken vereist.
 • Het kan ook zijn dat er geen melding- of vergunningplicht van toepassing is.

Gebruiksmelding

U moet een gebruiksmelding doen wanneer u:

 • In een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (dit geldt niet voor woningen en woongebouwen).
 • Een woning kamergewijs gaat verhuren.
 • Door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit 2012 gaat voldoen.

Wijziging tenaamstelling van de gebruiksmelding

Als alleen de tenaamstelling van de melder verandert, maar het gebruik en het bouwwerk hetzelfde blijft, kan een aanvraag wijziging tenaamstelling worden ingediend. 
Als er meer wijzigt dan alleen de tenaamstelling, bijvoorbeeld ook een wijziging in het gebruik of in het bouwwerk zelf, dan moet een nieuwe gebruiksmelding van de gewijzigde situatie worden gedaan. Mogelijk heeft u bij die wijziging ook een omgevingsvergunning bouwen nodig.

Vul het aanvraagformulier Wijziging tenaamstelling gebruiksmelding (pdf, 50kB) in en stuur het op naar de Gemeente Arnhem p/a Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) postbus 3066, 6802 DB Arnhem of per e-mail postbus@odra.nl.

Vergunningsplicht

U heeft een gebruiksvergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig wanneer u:

 • Bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan 4 personen.
 • Dagverblijf verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar.
 • Dagverblijf verschaft aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Kosten

Het in behandeling nemen van de gebruiksmelding (evenals wijziging tenaamstelling van de gebruiksmelding) is gratis.
De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning staan vermeld in de Legesverordening 2023 . 

Procedure

 1. Ga na of uw gebruik voldoet aan de eisen vanuit het Bouwbesluit 2012. In het Bouwbesluit 2012 zijn de landelijke eisen voor het brandveilig gebruik van bouwwerken geregeld. Deze eisen gelden voor alle gebouwen en andere bouwwerken en voor elke vorm van gebruik. Voor toelichting verwijzen wij u naar het infoblad.
 2. Check bij het omgevingsloket of u een gebruiksmelding of een vergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken moet doen of aanvragen.
 3. Gebruik het landelijke formulier voor het doen van de gebruiksmelding of omgevingsvergunning. Deze kunt u vinden in het omgevingsloket. . De gebruiksmelding moet 4 weken voordat u het pand in gebruik gaat nemen schriftelijk gemeld zijn via het eerder genoemde formulier.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).