Kamerverhuurbedrijf, gebruiksmelding

Er is sprake van een kamerverhuurbedrijf als in een pand of in een deel van een pand vijf of meer wooneenheden kamergewijs worden bewoond, anders dan in gezinsverband.

Dit betekent dat voor een pand met vijf of meer kamers een melding brandveilig gebruik verplicht is. Voor een gebruiksmelding (kamerverhuurbedrijf) moet u de volgende gegevens overleggen:

  • naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer van de aanvrager
  • plattegrondtekening (in vijfvoud) met daarop aangegeven diverse aanduidingen (zie toelichting bij de vragen)
  • de gebruiksfunctie
  • eventuele nevenactiviteiten
  • maximaal aantal personen
  • specifieke voorzieningen
  • andere vergunningen
  • dag-en handtekening

Hiervoor kunt u de aanvraagprocedure voor een gebruiksmelding gebruiken. 

Verbod op verkamering in Spijkerkwartier

Sinds 5 juli 2019 is een verbod op ‘verkameren’ in de wijk Spijkerkwartier. Door een voorbereidingsbesluit heeft de gemeenteraad besloten dat het omzetten van zelfstandige woningen naar kamerbewoning met gemeenschappelijke voorzieningen (keuken, douche en toilet) niet meer is toegestaan. Kijk voor meer informatie over dit besluit en de contouren van het verbod in deze wijk Spijkerkwartier op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanvullende informatie

Via de gebruiksmelding worden aan het pand met name brandveiligheidseisen gesteld.
De aanvraagprocedure is afhankelijk van inspectie en de uitvoering van de actie gebrekenlijst.

Vragen?

Neem dan contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) via het formulier. Medewerkers van ODRA behandelen uw vragen verder.