Snoeien of kandelaberen

Als u de kroon of het wortelgestel van een boom voor meer dan 20% gaat snoeien, heeft u een omgevingsvergunning voor kappen nodig.

Kandelaberen is het snoeien van bomen op zo’n manier dat alleen delen van grote takken aan de hoofdstam blijven zitten. De rest wordt weggesnoeid.

Wanneer kan tot kandelaberen besloten worden? :

  • om gezondheidsredenen;
  • om problemen door een verkeerde soortkeuze op te lossen;
  • voor de sier.

Gezondheidsredenen

Soms heeft een boom een groot deel van zijn wortels verloren door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden of door aardgaslekkage. Door de boom te kandelaberen, kan voorkomen worden dat de kroon of de hele boom afsterft. De kroon en de wortelpruik worden dan weer in evenwicht gebracht en groeien samen weer uit.

Verkeerde soortkeuze

Wanneer te grote bomen in een kleine straat groeien kunnen zij veel licht wegnemen of tegen gevels gaan groeien.
Kandelaberen kan dan een oplossing zijn. Eénmalig kandelaberen biedt dan een tijdelijke oplossing. De kroon zal na enige jaren zijn oorspronkelijke vorm weer aannemen. Vaak is een oplossing voor een ongelukkige soortkeuze het vervangen van de boom.

Voor de sier

Het kandelaberen van bomen voor de sier is vergelijkbaar met andere vormsnoeiwijzen. Het kiezen van de vorm is veelal een persoonlijke smaak. Bij kandelaberen van oudere bomen kunnen grote snoeiwonden ontstaan, waar schimmels zich gemakkelijk kunnen vestigen. Als men een boom op jonge leeftijd kandelabert en dit regelmatig herhaalt, spelen deze risico's minder. De reacties van de boom zullen dan vergelijkbaar zijn met die van een lei- of knotboom.

Wat is nodig?

Voor kandelaberen is een omgevingsvergunning kapwerkzaamheden nodig.