Milieu (omgevingsvergunning)

Als u van plan bent een bedrijf op te starten, aan te passen of uit te breiden, dan moet u in veel gevallen een milieumelding doen. Soms is een omgevingsvergunning voor milieu nodig. Ook kunt u vrijgesteld worden van een milieumelding.

Op www.aimonline.nl kunt u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. Aan de hand van een serie vragen krijgt u een advies op maat.

Het advies kan luiden:

 • niet-meldingsplichtig
 • meldingsplichtig
 • vergunningplichtig

Niet-meldingsplichting

Als het advies luidt niet-meldingsplichtig, hoeft u niets te doen. Dit advies geldt meestal voor kleine kantoren of een kleine detailhandel. Wel moet u zich aan de regels van het Activiteitenbesluit houden die op uw bedrijf betrekking hebben.

Meldingsplichtig

Voor de meeste bedrijven geldt een meldingsplicht, onder meer voor:

 • metaalelektro-industrie
 • drukkerijen
 • grote kantoren en warenhuizen
 • supermarkten
 • restaurants
 • cafés met muziek
 • ambachtelijke bedrijven

Vergunningsplichtig

Als bij het invullen van de aim online blijkt dat u vergunningsplichtig bent moet u een aanvraag voor omgevingsvergunning doen bij het Omgevingsloket Online (OLO) www.omgevingsloket.nl.

Voorbeelden van bedrijven die een omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten moeten aanvragen:

 • industrieel productiebedrijf
 • scheepswerf voor schepen > 25 meter
 • grote opslag voor gevaarlijke stoffen
 • recreatieve inrichting (pretparken, megabioscopen, de ArenA) waar jaarlijks meer dan 500.000 bezoekers komen

 

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer maakt een onderverdeling in bedrijven:

Type A: geen milieuvergunning, geen melding Activiteitenbesluit

Bij het niet of weinig belasten het milieu door uw bedrijf.  Dan hoeft u geen milieuvergunning aan te vragen voor uw bedrijfsactiviteiten en ook geen melding Activiteitenbesluit te doen. Type A-bedrijven zijn bijvoorbeeld: kantoren, banken, zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen.

Type B: melding Activiteitenbesluit

Bij aanzienlijke milieubelasting door uw bedrijf. U moet dan een melding Activiteitenbesluit doen voor uw bedrijfsactiviteiten. De melding Activiteitenbesluit kunt u online doen via  www.aimonline.nl. Type B-bedrijven zijn bijvoorbeeld: drukkerijen, autoherstelbedrijven en tandheelkundige laboratoria. Voor bepaalde activiteiten moet u een melding Activiteitenbesluit doen én een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. Met aimonline kunt u bepalen of dit voor uw bedrijf geldt. Een OBM kunt u aanvragen via het Omgevingsloket Online.

Type C: milieuvergunning aanvragen

Bij belasting van het milieu op grote schaal. U moet dan een milieuvergunning aanvragen voor uw bedrijfsactiviteiten. U kunt een milieuvergunning aanvragen via het Omgevingsloket Online. Type-C bedrijven zijn bijvoorbeeld grote metaalverwerkende bedrijven en motorcrossterreinen.

Meer informatie over het Activiteitenbesluit vindt u op:

 

Hoe gaat de meldings- en aanvraagprocedure in zijn werk?

 

 • Stap 1: Check of uw bedrijf meldings- of vergunningsplichtig is met de activiteitenbesluit internetmodule (AIM). U vindt deze module op www.aimonline.nl.
 • Stap 2: Als uw bedrijf meldingsplichtig is, kunt u met behulp van de module op www.aimonline.nl de melding indienen. U krijgt via de website checklisten op maat, waarmee u zelf kunt controleren of u de juiste regels naleeft.
 • Stap 3: Als voor uw activiteiten een vergunningsplicht geldt, kunt u deze aanvragen op www.omgevingsloket.nl. Daar kan tevens een gecombineerde aanvraag met bouwen worden aangevraagd voor één omgevingsvergunning.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor milieu hoeft u geen leges te betalen.

 

Binnen hoeveel tijd krijg ik uitsluitsel?

Een milieumelding dient u in minimaal 4 weken vóór ingebruikname, start, verandering of oprichting van het bedrijf te doen bij de gemeente.

Een omgevingsvergunning (milieu) kent een procedure termijn van 26 weken (uitgebreide procedure) of van 8 weken, mits sprake is van ‘milieuneutraal’.

Uitgebreide procedure

Voor meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, geldt een uitgebreide procedure. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor milieu, een wijziging van een bestemmingsplan of de verbouwing van een rijksmonument. Dergelijke vergunningen vereisen maatwerk; de beslistermijn is dan 26 weken. De gemeente mag deze termijn bij complicerende, externe factoren eenmalig met zes weken verlengen. In tegenstelling tot de reguliere procedure geldt voor deze uitgebreide procedure geen fatale termijn; de vergunning kan in deze gevallen niet van rechtswege worden verleend.

Melding

Bij een melding kunt u na de vier weken starten met ingebruikname, verandering of inrichting van het bedrijf.

Vergunning

Bij een vergunning kunt u pas ná verlening, dus na besluit starten met het bedrijf.

 

Vragen?

Voor vragen over een omgevingsvergunning voor milieu kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).