Reclame-uitingen (omgevingsvergunning)

Een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen geeft toestemming voor het aanbrengen van reclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is.

Welstandscriteria

Als u vergunningplichtig bent, dan vindt u in de Welstandsnota de uitgangspunten en criteria waaraan een reclame-uiting moet voldoen. Alle Arnhemse wijken hebben een eigen welstandsniveau (zwaar, licht of zonder toets) waarvoor aparte gebiedsgerichte criteria gelden. Om te bepalen tot welk welstandsniveau uw woning, bedrijf of instelling behoort, kijkt u dan in de Welstandsnota.

Algemene plaatselijke verordening (Apv)

De Algemene Plaatselijke Verordening van Arnhem geeft een aantal uitzonderingen op het verbod om zonder vergunning reclame-uitingen aan te brengen. De meest voorkomende uitzonderingen zijn:

  • reclame-uitingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak;
  • opschriften en aankondigingen op door de overheid aangewezen zuilen, borden, muren, etc.;
  • opschriften en aankondigingen met betrekking tot het verkopen of verhuren van een onroerende zaak, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
  • opschriften en aankondigingen met betrekking tot het beroep, de dienst, of het bedrijf dat in of op het onroerende zaak wordt uitgeoefend;
  • opschriften en aankondigingen van tijdelijke aard (max. negen weken), voor zolang zij feitelijke betekenis hebben.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de Legesverordening 2023 van de gemeente Arnhem.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

Wanneer u op grond van bovenstaande informatie vergunningplichtig bent, doet u een vergunningaanvraag bij de gemeente. Kijk bij Omgevingsvergunning voor meer informatie over de betreffende aanvraagprocedure en proceduretijd.

Bij een reclame-uiting met een constructie van enige omvang (bijv. een reclamemast) moet u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvragen.

Vragen?

Voor meer informatie over reclame-uitingen kunt u het contactformulier gebruiken. Medewerkers van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) behandelen uw vragen verder.